prof. zw. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska

Stanowisko: profesor zwyczajny

malgorzata-grzegorzewska

Telefon: +48 (22) 6252862
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżur: w Dyżury wykładowców

 

Przebieg kariery naukowej:

 • Doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Gdański, 1995.
 • Doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2003.
 • Tytuł profesora, 2013.

Anglistka, szekspirolog, wykładowca w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się literaturą i kulturą okresu Renesansu, w szczególności dramatem elżbietańskim i poezją metafizyczną. Jej praca doktorska poświęcona była związkom literatury renesansowej z kartografią tego okresu; opisywała w niej powstanie współczesnej “kultury mapy”, która określa nasze sposoby porządkowania i przekazywania wiedzy przez “wyznaczanie granic”, “określanie pól” i precyzyjne wyznaczanie systemu odniesień. W rozprawie habilitacyjnej The Medicine of Cherries. Renaissance Theories of Poetry (2003) opisywała spory wokół roli poezji w państwie protestanckim. Jest autorką trzech książek: Scena we krwi. Williama Szekspira tragedia zemsty (2006), Kamienny ołtarz (2007) oraz Trop innego głosu w angielskiej poezji religijnej epok dawnych (2011). Horyzonty metafizyczne w tragedii antycznej i dramacie Williama Szekspira (2007) oraz licznych artykułów poświęconych związkom literatury z filozofią i teologią w pismach wydawanych w Polsce i poza jej granicami. Prowadzi kursy poświęcone literaturze renesansowej i teorii literatury, kursy monograficzne (m. in.: Kultura Renesansu, Poeci Metafizyczni, Księgi Emblematów) oraz seminaria magisterskie. Wygłaszała wykłady dla stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz Akademii Ruchu Teatralnego w Gardzienicach.

Wybrane publikacje:

Książki

 • Grzegorzewska, M. (2011). Trop innego głosu w angielskiej poezji religijnej epok dawnych. Kraków: TAiWPN Universitas.
 • Grzegorzewska, M. (2007). Kamienny ołtarz. Horyzonty metafizyczne w dramacie antycznym i tragedii Szekspira. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Grzegorzewska, M. (2006). Scena we krwi. Williama Szekspira tragedia zemsty. Kraków: TAiWPN Universitas.
 • Grzegorzewska, M. (2003). The Medicine of Cherries. English Renaissance Theories of Poetry. Warszawa: Instytut Anglistyki UW.

 Artykuły 

 • Grzegorzewska, M. (2014). “‘Pictures like a summer’s cloud.’ The Phenomenology of the Visual in William Shakespeare’s Plays and on the Stage of Contemporary Theatre” w: Michaela Irimia i Andreea Paris (red.), Literature and the Long Modernity (vol. 176, Internationale Forschungen zur Allgemeinen und Vergleichenden Literatur), Rodopi, Amsterdam-New York, 57-72.
 • Grzegorzewska, M. (2013). „Przekształcić doświadczenie słabości w nadzieję. O Anatomii Hamleta Wladysława Matlakowskiego (1850-1895),” Prace Komisji Filologicznej PAU vol. XI, Kraków, 49-62.
 • Grzegorzewska, M. (2013).I See a Voice,” w: Crossroads in Literature and Culture, Jacek Fabiszak, Ewa Urbaniak-Rybicka and Bartosz Wolski, Springer, 3-10.
 • Grzegorzewska, M. (2012). “The War of ‘Nothings’ in The Tragedy of King Lear”, w: Carla Dente and  Sara Socini (red.), Shakespeare and Conflict. A European Perspective. Palgrave/Macmillan, 55-65.
 • Grzegorzewska, M. (2012). “The Face of the Other in Sonnets 1-17” w: Jerzy Limon, Malgorzata Grzegorzewska, Jacek Fabiszak (red.), Shakesplorations. Essays in Honour of Professor Marta Gibińska. Gdańsk, 155-165.
 • Grzegorzewska, M. (2012). “My Last Duchess or the Radiance of the Painting. Jean-Luc Marion Reads the Poetry of Robert Browning,”w: Agnieszka Pokojska i Agnieszka Romanowska(red.), Eyes to Wonder, Tongue to Praise. Volume in Honour of Professor Marta Gibińska. Kraków, 153-164.
 • Grzegorzewska, M. (2012). „Bezdomni zmarli: rzecz o Szekspirowskich widmach,”Prace filologiczne 62 (Seria literaturoznawcza: cmentarze), 258-270.
 • Grzegorzewska, M. (2012). „Na tropach różnic i analogii. Perspektywy współczesnej komparatystyki,” w: Alina Nowicka-Jeżowa, Krystyna Wierzbicka-Trwoga i Tomasz Wójcik (red.), Drogi i rozdroża współczesnej komparatystyki europejskiej, Warszawa, 29-35.
 • Grzegorzewska, M. (2011). “The Confessions of an Uncontrived Sinner: Edgar Allan Poe’s The Tell-Tale Heart,”  Polish Journal for American Studies. Yearbook of The Polish Association for American Studies 5, 67-78.
 • Grzegorzewska, M. (2010). „Sekrety i kłamstwa hiszpańskiego mnicha. Przyczynek do dyskusji nad anty-katolicką ideologią angielskiego gotycyzmu,” Prace filologiczne 59 (Seria literaturoznawcza: gotycyzmy), 109-120.
 • Grzegorzewska, M. (2010). “Anamorfosis de la muerte. Algunas consideraciones sobre la poesia de John Donne y Andrew Marvell,” Itinerarios. Revista de studios linguisticos, literarios y antropologicos 10 (Homenaje a M.-Pierrette Malcużyński), 119-135. 
 • Grzegorzewska, M. (2009). “Ars Moriendi in the City of Vienna. Discourses about the Fear of Life and Death in William Shakespeare’s Play: Measure for Measure,” w: Agnieszka Rasmus (red.), Images of the City. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 113-123.
 • Grzegorzewska, M. (2008). „Smak i zapach świętości. Zmysłowa mistyka Richarda Crashawa,” Odrodzenie i Reformacja w Polsce 52, 51-83.
 • Grzegorzewska, M. (2008). „O czym milczą mapy. Rzeczywistość nieprzedstawiona w twórczości Józefa Conrada Korzeniowskiego,” w: Joanna Goszczyńska, Grażyna Szwat-Gyłybowa (red.), Przemilczenia w relacjach międzykulturowych. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 113-131.
 • Grzegorzewska, M. (2008). „Czym posolić chrześcijanina? Kilka uwag na temat filozofii wiary Sørena Kierkegaarda,” Kronos 1, 174-186.
 • Grzegorzewska, M. (2007). “‘What I will is Fate.’ O przeznaczeniu i wolnej woli w Raju utraconym Johna Miltona,”Odrodzenie i Reformacja w Polsce 51, 21-36. 
 • Grzegorzewska, M. (2006). „O jednej mowie, wielu językach i  poszukiwaniu tożsamości w tradycji biblijnej i we współczesnej narratologii,” Kwartalnik Pedagogiczny 4, [Zeszyt tematyczny: Język-kultura-tożsamość], 141-154.
 • Grzegorzewska, M. (2006). „Dickens, Darwin i pułapki debaty o stworzeniu świata,” Studia Philosophiae Christianae 42.2, 174-191.
 • Grzegorzewska, M. (2005). “Between a Tragedy and a Morality Play. On the Reading of The Tragedy of King Richard The Third,” Kwartalnik Neofilologiczny 52.4, 276-287. 
 • Grzegorzewska, M. (2005). „Ścigając świetliki. Thomas Carew o przekładzie Psalmów George’a Sandysa,” w: Alina Nowicka-Jeżowa i Marek Prejs (red.) Barok polski wobec Europy. Sztuka przekładu, Wydawnictwo Anta, Warszawa, 75-92.Grzegorzewska, M. (2003). [z Anną Ceterą i Marianną Czapnik], “Szekspirowski apokryf. Egzemplarz The Landgrave of Hessen... [1596] w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie,” Przegląd Humanistyczny 1, 2003: 71-87. [współautorka artykułu: opracowanie odpowiedzi elit oświeceniowych na fałszerstwo Irelanda]  
 • Grzegorzewska, M. (2003). “God’s Part, The Woman’s Part. John Donne’s Maps,” Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik. A Quarterly of Language, Literature and Culture 51.3, 272-286. 
 • Grzegorzewska, M. (2003). “Who Speaks in the Garden? The lyrical subject in the poems of John Donne, Ben Jonson and Andrew Marvell,” Cahiers Elisabéthains. Late Medieval and Renaissance Studies 63, 47-69. 
 • Grzegorzewska, M. (2001). “Who is Afraid of Vampires? A Reading of Anne Rice’s Post-modern Gothic Fiction,” w: Ruth Parkin Gounelas, Athanasios A. Altinzis(red.) The Other Within. Selected Papers from the Third International Conference of the Hellenic Association for the Study of English (pp. 273-279), Thessaloniki.
 • Grzegorzewska, M. (1999). „W obronie własnej. O strategiach przekonywania i polityce zwodzenia w wykładach renesansowej retoryki i poetyki. Thomas Wilson: The Arte of Rhetorique i George Puttenham: The Art of Poetry,” w: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 43,  29-46.
 • Grzegorzewska, M. (1998). “Metamorphoses of Men and Goddesses: The Story of Venus and Adonis and the History of Desire,” w:  European Journal of English Studies, 2.3, 306-323.
 • Grzegorzewska, M. (1998). “Wooing in Festival Terms: Sonneteering Lovers, Rock and Blues,” w: Jonathan Bate, Jill L. Levenson and Dieter Mehl (red.), Shakespeare and the Twentieth Century. The Selected Proceedings of the World Shakespeare Congress, 1996, Newark: University of Delaware Press, 148-157.
 • Grzegorzewska, M. (1993). “Theatrum Orbis Terrarumon Jacobean and Caroline Court Stage,” w: Jerzy Limon and Jay L. Halio, (red.), International Studies in Shakespeare and His Contemporaries. Eastern and Central European Studies. Newark: University of Delaware Press, 219-243
 • Grzegorzewska, M. (1992). “John Donne and  the Seventeenth Century Maps,”  Studia Anglica Posnaniensia 24, (Zeszyt tematyczny: “Intertextuality in English and American Literature”), 37-45.

Recenzje

 • Grzegorzewska, M. (2012). „Łowcy piorunów”: recenzja przedstawień Burzy (reż. O. Korsunovas, S. Purcarete, M. Kleczewska, I. Gorzkowski), Teatr (12), 34-39.
 • Grzegorzewska, M. (2012). „Bez stygmatów”: recenzja przedstawienia Ryszard III (reż, Teatr im. Jaracza w Łodzi, premiera), Teatr (7-8), 68-71.
 • Grzegorzewska, M. (2012). „Cena funta mięsa”: recenzja przedstawienia Opowieści afrykańskie (reż. Krzysztof Warlikowski, Teatr Nowy), Teatr (2), 14-17.
 • Grzegorzewska, M. (2011). „Fałszowanie Szekspira”: recenzja przedstawień Koriolan (reż. Rafał Gietzky, Teatr Powszechny im Zygmunta Hübnera w Warszawie, premiera 10 czerwca 2011), oraz Wieczór Trzech Króli (reż. David Jammett, Teatr Polski w Warszawie, premiera 18 czerwca 2011),  Teatr (10), 25-27.