prof. dr hab. Maria Dakowska

prof. dr hab. Maria DakowskaStanowisko: profesor zwyczajny
Numer pokoju: 328
Telefon: +48 (22) 625 28 62
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Termin dyżuru dostępny jest tutaj


Przebieg kariery naukowej:

 • magister filologii angielskiej, UMCS w Lublinie, 1972
 • doktor nauk humanistycznych, UMCS w Lublinie, 1982
 • doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 1996
 • Tytuł profesora nauk humanistycznich, 2009

Zainteresowania badawcze:

 • dydaktyka języków obcych i jej podstawy naukowe
 • teorie akwizycji języka ojczystego i obcego
 • nauczanie języka angielskiego jako obcego
 • teoria i praktyka komunikacji językowej

Wybrane publikacje:

Monografie:

 • Dakowska, M. (2015).  In Search of Processes of Language Use in Foreign Language Didactics. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Dakowska, M. (2014). O rozwoju dydaktyki języków obcych jako dyscypliny naukowej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Dakowska, M. (2005, 2007). Teaching English as a Foreign Language. A Guide for Professionals. Warszawa: PWN.
 • Dakowska, M. (2003). Current Controversies in Foreign Language Didactics. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. 
 • Dakowska, M. (2001, 2007). Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dakowska, M. (1996). Models of Language Use and Language Learning in the Theory of Foreign Language Didactics. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Dakowska, M. (1987). Funkcje lingwistyki w modelach i procesach glottodydaktycznych. Warszawa: PWN. 

Redakcje:

 •  Dakowska, M. Banasiak-Ryba, I. (Eds.). 2012. Foreign Language Didactics and Its Application in the Educational Setting. Warszawa-Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania.
 • Dakowska, M.,& Olpińska, M. (Eds). (2002). Edukacja dwujęzyczna. Warszawa: Uniwersytet Warszawski/Sowa.
 • Dakowska, M. (Ed.), (2000). English in the Modern World. Festschrift for Hartmut Breikreuz on the Occasion of his 60th Birthday. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Grucza, F., & Dakowska, M. (Eds). (1997). Koncepcje kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 

Artykuły: 

 • Dakowska, M. (2014). Evolution in understanding the notion of language as skill in foreign language didactics. In: H. Chodkiewicz and M. Trepczyńska (Eds.), Language Skills. Traditions, Transitions and Ways Forward. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing (pp. 2-17).
 • Dakowska, M. (2014). Are the only things that count the things that can be counted? On modeling as a cognitive tool in the field of foreign language learning and teaching. In: D. Gabryś-Barker and A. Wojtaszek (Eds.), Studying Second Language Acquisition from a Qualitative Perspective. Heidelberg: Springer (pp. 17-34).
 • Dakowska, M. (2014). Why does CLIL work? A Psycholinguistic Perspective. In: M. Olpińska-Szkiełko and L. Bartelle (Eds.), Zweisprachigkeit und Bilingualer Unterricht. Frankfurt am Main: Peter Lang (pp. 47-64).
 • Dakowska, M. (2013). Foreign language didactics encounters cognitive science. In: K. Droździał–Szelest an M. Pawlak (Eds.), Psycholinguistic and Sociolinguistic Perspectives on Second Language Learning and Teaching. Berlin: Springer (pp. 3-26).
 • Dakowska, M. (2013). Foreign language didactics as a human science. In: D. Gabryś-Barker, E. Piechurska-Kuciel and J. Zybert (Eds.), Investigations in Teaching and Learning Languages. Berlin: Springer (pp. 19-34).
 • Dakowska, M. (2012). Mapping the territory, contextualizing the issues. In: M. Dakowska and I. Banasiak-Ryba (Eds.), Foreign Language Didactics and Its Application in the Educational Setting. Warszawa-Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przesiębiorczości i Zarządzania (pp. 9-31).
 • Dakowska, M. (2012). Fundamental questions in Foreign Language Teaching. In: M. Olpińska-Szkiełko, S. Grucza, Z. Berdychowska and J. Żmudzki (Eds.), Der Mensch und seine Sprachen. Frankfurt am Main: Peter Lang (pp. 184 – 193).
 • Dakowska, M. (2010). Dydaktyka języków obcych we współczesności. In J. Fisiak (Ed.), Studia językoznawcze: od językoznwstwa teoretycznego do stosowanego (pp. 147-178). Kraków: Tertium.
 • Dakowska, M. (2010). Glottodydaktyka jako nauka. Lingwistyka Stosowana, 3, 71-86.
 • Dakowska, M. (2010). Kognitywna koncepcja nauki a glottodydaktyka. In S. Grucza and M. Płużyczka (Eds), Translatoryka. Koncepcje - Modele – Analizy (pp. 41-53). Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Dakowska, M. (2010). W poszukiwaniu wiedzy praktycznie użytecznej. O dojrzewaniu glottodydaktyki jako dziedziny akademickiej. Neofilolog, 34, 9-20.
 • Dakowska, M. (2008). Determinanty przedmiotu badań glottodydaktycznych. In W. A. Jaroszewska & M. Torenc (Eds), Poznawać - uczyć się – nauczać (pp. 39-50). Warszawa: Instytut Germanistyki UW.
 • Dakowska, M. (2002). A cognitive view of foreign language teaching. In W. Oleksy (Ed.), Language Function, Structure and Change (pp.117-131). Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Dakowska, M. (1997). Cognitive modeling of Second Language Acquisition. Communication and Cognition, 30, 29-53. Special issue: Communication, Cognition, and Second Language Acquisition.
 • Dakowska, M. (1996). Theories of Learning an L2. A paradigm shift? Papers and Studies in Contrastive Linguistics, 32, 5-17.
 • Dakowska, M. (1993). Language, metalanguage and language use. International Journal of Applied Linguistics, 3(1), 79-100.