Pracownicy Instytutu Anglistyki prowadzą badania i dydaktykę w dziedzinach językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Wewnętrzna struktura Instytutu odzwierciedla obszary zainteresowań badawczych i dydaktyki.

dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic

dr Agnieszka Otwinowska-KasztelanicStanowisko: adiunkt

Telefon: +48 (22) 553 14 34
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin dyżuru dostępny jest tutaj

 

 


Przebieg kariery naukowej:

 • magister, Uniwersytet Warszawski,1995
 • doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2000
 • habilitacja, Uniwersytet Warszawski, 2016

Zainteresowania badawcze:

 • przyswajanie języka drugiego/obcego
 • wielojęzyczność i dwujęzyczność
 • różnice indywidualne w przyswajaniu języków
 • transfer i świadomość językowa w przyswajaniu języków
 • nauczanie słownictwa, strategie, słownictwo ekwiwalentne (kognaty)
 • metodyka nauczania języka angielskiego, nauczanie dzieci i dorosłych
 • programy nauczania, CEFR
 • zintegrowane nauczanie języka i treści niejęzykowych (CLIL)

Członek International Association of Multilingualism (http://www.iamultilingualism.org)

Organizacja konferencji:

 • Bilingual Child Migrants in a Multilingual Europe. Konferencja w ramach COST Action IS1306, Wydział Neofilologii UW 16-17 listopada 2016.
 • Child Language Impairment in Multilingual Contexts. COST Action IS0804 Final Conference. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 27-29 maja, 2013.
 • Seventh International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism, Uniwersytet Warszawski, 15-17 września 2011.
 • 1st CLIL Conference. Konferencja współorganizowana przez Instytut Anglistyki i ZKN w Ostrołęce, 28-29 kwietnia 2010.

Projekty naukowe:

 • 2017-2020 – kierownik projektu NCN OPUS Podobieństwo ortograficzne wyrazów oraz meta-świadomość ucznia w przyswajaniu słownictwa języka obcego (2016/21/B/HS6/01129) prowadzonego na Wydziale Neofilologii UW.
 • 2016-2019 – opiekun naukowy projektu NCN PRELUDIUM przyznanego Karolinie Mieszkowskiej Wpływ opowiadań rodziców na dziecięce rozumienie i użycie terminów mentalnych w obu językach dzieci dwujęzycznych (2015/17/N/HS2/03215) prowadzonego na Wydziale Psychologii UW.
 • 2014-2017 – kierownik projektu NPRH Cechy fonologiczne i morfo-syntaktyczne języka i dyskursu polskich dzieci rozwijających się dwujęzycznie w kontekście emigracji do Wielkiej Brytanii prowadzonego na Wydziale Neofilologii UW (grant MNiSZW z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 0094/NPRH3/H12/82/2014).  http://www.ia.uw.edu.pl/en/research/research-projects/2457-biling
 • 2010-2013 - współwykonawca projektu NCN Rozwój poznawczy i językowy polskich dzieci dwujęzycznych u progu edukacji szkolnej – szanse i zagrożenia (809/N-COST/2010/0 MNiSZW), prowadzonego na Wydziale Psychologii UW i w Instytucie Psychologii UJ http://psychologia.pl/bi-sli-pl)

Współpraca międzynarodowa

 • 2015-2018 – członek/ekspert w międzynarodowej sieci akademickiej Network on Multilingualism organizowanej przez Institute for Multilingualism (wspólne przedsięwzięcie University of Vaasa i Åbo Akademi University, Finlandia). http://www.multilingualism.fi/en/content/frontpage
 • 2014-2015 – współpracownik/ ekspert w projekcie Nauczanie Dwujęzyczne. Studia drugiego stopnia w języku angielskim realizowanym na Wydziale Pedagogicznym UW (POKL.04.01.01.-00-087/13-00, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Szkolnictwo wyższe i nauka”). http://www.pedagog.uw.edu.pl/bilingual/
 • 2013-2017 - członek zarządu programu międzynarodowego, reprezentant Polski w programie COST Action IS1306 New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challengeshttp://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1306?
 • 2011-2013 - członek europejskiego projektu międzynarodowego COST Action IS0804 Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment. (http://www.bi-sli.org)

Wybrane publikacje:

Artykuły i książki:

 • Otwinowska, A., Mieszkowska, K., Białecka-Pikul, M., Opacki , M. & Haman, E. (2018a): Retelling a model story improves the narratives of Polish-English bilingual children, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, DOI: 10.1080/13670050.2018.1434124
 • Wrembel, M., Marecka, M., Szewczyk, J., & Otwinowska, A. (2018b). The predictors of foreign-accentedness in the home language of Polish–English bilingual children. Bilingualism: Language and Cognition, 1-18. doi:10.1017/S1366728918000044
 • Otwinowska A. & Szewczyk J. (2017a): The more similar the better? Factors in learning cognates, false cognates and non-cognate words, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. (online first). DOI: 10.1080/13670050.2017.1325834
 • Silva, B. & Otwinowska, A. (2017b) Vocabulary acquisition and young learners: Different tasks, similar involvement loads. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching IRAL. (online first). DOI: 10.1515/iral-2016-0097
 • Haman, E., Wodniecka, Z., Marecka, M., Szewczyk, J., Białecka-Pikul, M., Otwinowska, A., Mieszkowska, K., Łuniewska, M., Kołak, J., Miękisz, A., Kacprzak, A., Banasik, N. & Foryś-Nogala, M. (2017c) How Does L1 and L2 Exposure Impact L1 Performance in Bilingual Children? Evidence from Polish-English Migrants to the United Kingdom. Frontiers in Psychology 8:1444. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.01444
 • Otwinowska, A., Foryś, M. (2017d) They learn the CLIL way, but do they like it? Affectivity and cognition in upper-primary CLIL classes. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 20(5): 457-480. DOI: 10.1080/13670050.2015.1051944
 • Otwinowska, A. (2017e) English teachers’ language awareness: away with the monolingual bias?, Language Awareness, 26:4, 304-324, DOI: 10.1080/09658416.2017.1409752
 • Otwinowska, A. (2015a) Cognate Vocabulary in Language Acquisition and Use. Attitudes, Awareness, Activation. Bristol: Multilingual Matters.
 • Mieszkowska, K., Otwinowska, A. (2015b) Is A2 in German Better than B2 in French when Reading Danish? The Role of Prior Language Knowledge when Faced with an Unknown Language. W: G. De Angelis, U. Jessner & M. Kresic (red.). Crosslinguistic Influence and Crosslinguistic Interaction in Multilingual Language Learning (pp. 213-234). London: Bloomsbury Academic.
 • Marecka, M., Wrembel, M., Zembrzuski, D., Otwinowska, A. (2015c) Phonological development in the home language among early Polish-English bilinguals.  W: The Scottish Consortium for ICPhS 2015 (red.), Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. Glasgow, UK: the University of Glasgow.  http://www.icphs2015.info/pdfs/Papers/ICPHS0714.pdf
 • Otwinowska, A., De Angelis, G. (2014a) (red.) Teaching and Learning in Multilingual Contexts: Sociolinguistic and Educational Perspectives. Bristol. Multilingual Matters.
 • Otwinowska, A. (2014b) Does multilingualism influence plurilingual awareness of Polish teachers of English? International Journal of Multilingualism 11(1), 97-119.
 • Otwinowska, A. (2013). CLIL lessons in the upper-primary: the interplay of affective factors and CALP. W: D. Gabryś-Barker, & J. Bielska (Eds), Affectivity in second language acquisition (str. 211-225). Bristol: Multilingual Matters.
 • Otwinowska, A., & De Angelis, G. (2012a). (red.). Special Issue: Social and Affective Factors in Multilingualism Research. International Journal of Multilingualism, 9(4).
 • Otwinowska, A., & De Angelis, G. (2012b). Introduction: social and affective factors in multilingualism research. W: A. Otwinowska, & G. De Angelis (red.), Special Issue: Social and Affective Factors in Multilingualism Research. International Journal of Multilingualism, 9(4), 347-351.
 • Gabryś-Barker, D., & Otwinowska A. (2012c). Multilingual learning stories: threshold, stability and change. W: A. Otwinowska, & G. De Angelis (red.), Special Issue: Social and Affective Factors in Multilingualism Research. International Journal of Multilingualism, 9(4), 367-384.
 • Otwinowska, A., Banasik, N., Białecka-Pikul, M., Kiebzak-Mandera, D., Kuś, K., Miękisz, A. et al. (2012d). Dwujęzyczność u progu edukacji szkolnej – interdyscyplinarny projekt badawczy. Neofilolog, 39 (1), 7-29.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2011a). Awareness and affordances. Multilinguals versus bilinguals and their perceptions of cognates. W: G. De Angelis, &  J-M. Dewaele (red.), New Trends in Crosslinguistic Influence and Multilingualism Research (str. 1-18). Bristol: Multilingual Matters.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2011b). Awareness of Cognate Vocabulary and Vocabulary Learning Strategies of Polish Multilingual and Bilingual Advanced Learners of English. W: J. Arabski, & A. Wojtaszek (red.), Individual Learner Differences in SLA (str. 110-126). Bristol: Multilingual Matters.
 • Otwinowska, A. (2011c). Promoting plurilingual Competence in Polish Learners of English. W: H. Komorowska (red.), Issues in promoting multilingualism (str. 233-254). Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2011d). Do we need to teach culture and how much culture do we needW: J. Arabski, & A. Wojtaszek (red.) Aspects of culture in Second Language Acquisition and Foreign Language Learning (str. 35-48). Berlin: Springer.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2010). Language awareness in using cognate vocabulary: the case of Polish advanced students of English in the light of the theory of affordances. W: J. Arabski, & A. Wojtaszek (red.), Second Language Acquisition Studies in Neurolinguistic and Psycholinguistic Perspective (str. 175-190). Bristol: Multilingual Matters.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2009a). Raising Awareness of Cognate Vocabulary as a Strategy in Teaching English to Polish Adults. Innovation in Language Learning and Teaching, 3(2), 131-147.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2009b). Rozwój różnojęzyczności w kształceniu neofilologicznym w świetle teorii afordancji językowych. W: H. Komorowska (red.), Kształcenie językowe w szkolnictwie wyższym (str. 189-206). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2007a). Positive transfer and motivation in teaching cognate vocabulary. W: J. Arabski (red). Challenging Tasks for Psycholinguistics in the New Century (str. 613-621). Katowice: Oficyna Wydawnicza WW.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2007b). Programy i materiały nauczania w szkolnictwie podstawowym Polski i innych krajów Unii Europejskiej a rekomendacje Rady Europy i Unii Europejskiej. W: H. Komorowska (red.), Nauczanie Języków Obcych. Polska a Europa (str. 117-134). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2007c). Na drodze ku różnojęzyczności: podnoszenie świadomości językowej przy nauczaniu słownictwa na przykładzie języka angielskiego. W: A. Niżegorodcew, & M. Jodłowiec (red.), Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku (str. 99-112). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2006a). Badania nad wpływem języka angielskiego na polszczyznę mówioną młodego pokolenia Polaków (19-35 lat). Poradnik Językowy 5, 39-48.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2006b). Wpływ języka angielskiego na polszczyznę mówioną młodego pokolenia Polaków (19-35 lat). W: A. Duszak, E Gajek, & U. Okulska (red.), Korpusy w angielsko-polskim Językoznawstwie Kontrastywnym. Teoria i Praktyka (str. 236-261). Kraków: UNIVERSITAS.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2001). Latent bilingualism and language learning. W: J. Arabski (red.), Insights into foreign Language Acquisition and Teaching (str. 106-120). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2000a). A study of the lexico-semantic and grammatical influence of English on the Polish of the younger generation of Poles (19-35 years of age). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2000b). Korpus języka mówionego młodego pokolenia Polaków (19-35 lat). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog. 

Publikacje dydaktyczne:

 • Otwinowska, A. (2015) Na drodze ku wielojęzyczności. Rozwój słownictwa uczniów w oparciu o język angielski. Języki Obce w Szkole (2): 4-10. http://jows.pl/artykuly/na-drodze-ku-wielojezycznosci-%E2%80%93-rozwijanie-slownictwa-uczniow-na-podstawie-jezyka-angielski
 • Otwinowska-Kasztelanic, A., & Woynarowska-Sołdan, M. (red). (2010a). CLIL w polskich szkołach. Od teorii do praktyki. Języki Obce w Szkole, 6, special editionhttp://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/results?dirids=4&action=SearchAction
 • Wolff D., & Otwinowska-Kasztelanic A. (2010b). CLIL – przełomowe podejście w edukacji europejskiej. Języki Obce w Szkole, 6, 7-13.
 • Otwinowska-Kasztelanic A. (2010c). Użycie elementów CLIL w nauczaniu języka u dzieci wczesnoszkolnych. Języki Obce w Szkole, 6, 71-78.
 • Maliszewska, M., Otwinowska-Kasztelanic, A., & Zagórska, E. (2010d). Droga do efektywnego kształcenia typu CLIL w szkole podstawowej. Języki Obce w Szkole, 6, 146-152. 
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2004). Słowa, które znasz. Praktyczny słownik angielsko-polski z ćwiczeniami. Warszawa: Wydawnictwo Wilga. 

Współautorstwo serii podręczników:

 • Otwinowska-Kasztelanic, A., & Walewska, A (2012-2013). New Maxi Taxi. Podręcznik do języka angielskiego dla szkoły podstawowej. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A., & Walewska, A (2005-2008). Maxi Taxi. Podręcznik do języka angielskiego dla szkoły podstawowej. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2004). Słowa, które znasz. Praktyczny słownik angielsko-polski z ćwiczeniami. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.
 • Greenall, S., & Otwinowska-Kasztelanic, A. (2001-2002). L!ve. Kurs kontynuacyjny dla gimnazjum. Warszawa: Macmillan Polska. 

Wykłady gościnne i plenarne

 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2018, maj) Wielojęzyczny uczeń i wielojęzyczny nauczyciel. Gdzie jest ich miejsce w polskiej szkole? Wykład pleanrny wygłoszony na konferencji "Kształcenie językowe wobec wyzwań zmieniającej się szkoły", zorganizowaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Uniwersytet SWPS.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2017, listopad) Czy warto "inwestować" w dwujęzyczność? Jak mówią po polsku dzieci dwujęzyczne? Wykład plenarny wygłoszony na seminarium "Un bambino bilingue - problema o risorsa?" zorganizowany przez Ambasadę Polską oraz Szkołę Polską im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego w Rzymie. Instytut Polski w Rzymie.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2017, maj) Now you see it, now you don’t? Factors in benefitting from cognate vocabulary. Wystąpienie plenarne na konferencji międzynarodowej "Workshop on Multilingual Language Acquisition, Processing and Use".UAM, Wydział Anglistyki.  
 • Otwinowska-Kasztelanic, A., Haman, E., Wodniecka Z. (2015, wrzesień) Childhood bilingualism. What is the balance of gains and losses? wykład gościnny wygłoszony w Trinity College Dublin, Irlandia, School of Linguistic, Speech and Communication Sciences, Department of Clinical Speech and Language Studies. 
 • Haman, E. Otwinowska-Kasztelanic, A. Wodniecka Z. (2015, wrzesień) Dwujęzyczność w warunkach naturalnych. Rachunek zysków i strat. Wykład plenarny "Wielojęzyczność i międzykulturowość w glottodydaktyce". Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Warszawa, Uniwersytet Warszawski.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2014, wrzesień) The System of Education in Poland and Early Foreign Language Teaching in School Education. Wykład gościnny wygłoszony na seminarium w trakcie wyjazdu studyjnego, Uniwersytet w Jyväskylä, Finlandia.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A., Marecka M. (2014, październik) Phonological and Morpho-syntactic Features of Language and Discourse of Polish Children Raised Bilingually in Migrant Communities in Great Britain - Project Aims. Wykład gościnny w Centre for Literacy and Multilingualism (CeLM) na Uniwersytecie w Reading, Wielka Brytania, październik 2014.

Referaty wygłoszone na konferencjach (wybór):

 • Kobosko, W. Otwinowska-Kasztelanic, A. Metalinguistic awareness and cross-linguistic differences in learning L3: what eliminates transfer? ISB 11 – 11th International Symposium on Bilingualism, Univeristy of Limerick, Irlandia, 11-14.06.2017
 • Otwinowska-Kasztelanic, A., Kobosko, W., Foryś-Nogala. M., Szewczyk, J. Metalinguistic awareness and learning cross-linguistically similar words. EuroSLA 27 – University of Reading, Centre for Literacy and Multilingualism, 30.08-2.09.2017
 • Otwinowska-Kasztelanic, A., Ringblom, N. Karpava, S. Meir, N. La Morgia, F. Transmitting Literacy in the Heritage Language: Evidence from Russian-Speaking Families in Israel, Sweden, Cyprus and Ireland. New Speakers Network COST Action 1306 Final Conference, University of Coimbra, 14-16.09.2017
 • Otwinowska-Kasztelanic, A., Mieszkowska, K., Gagarina, N. “Migrant children’s discourse skills: Slavic-speaking families in German- and English-speaking environments”. COST New Speakers Whole Action Conference, 12-14 maja 2016, Hamburg, Niemcy.
 • Zembrzuski, D. Szewczyk, J., Krzeminski, M., Zajbt, E., Otwinowska, A., Marecka, M., Wrembel, M. “A prosodic asset in the speech of bilingual children: the case of word stress in the speech of Polish-English bilinguals”, EuroSLA 26, 24 – 27 sierpnia 2016, University of Jyväskylä, Finlandia.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A.,  Szewczyk, J. “Dominant Language Constellations affect multilingual guessing of words”. The 10th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism, 1-3 września, 2016, University of Vienna, Austria.
 • Mieszkowska, K., Łuniewska, M, Kołak, J., Haman, E., Otwinowska-Kasztelanic, A. “Can you have too much of a good thing? Vocabulary knowledge in migrant trilingual children in the UK”. The 10th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism, 1-3 września, 2016, University of Vienna, Austria.
 • Mieszkowska K., & Otwinowska-Kasztelanic, A. (2015, August) Typology and/or proficiency? Cumulative learning experience helps understand an unknown language. Paper presented at EUROSLA 25 - The 25th Annual Conference of the European Second Language Association, Aix de Provence, Université d’Aix-Marseille France.
 • Foryś, M., Otwinowska-Kasztelanic, A., Banasik, N. & J. Szewczyk (2015, August) Sentence Repetition Tasks in investigating children’s morpho-syntax: a study of Polish-English emergent bilinguals. Paper presented at EUROSLA 25 - The 25th Annual Conference of the European Second Language Association, Aix de Provence, Université d’Aix-Marseille France.
 • Zembrzuski, D. Wrembel, M. Marecka, M., Szewczyk J. & Otwinowska-Kasztelanic, A. (2015, August)  Exploring the acquisition of prosodic competence: word stress in the speech of Polish-English bilingual children. Poster  presented at EUROSLA 25 - The 25th Annual Conference of the European Second Language Association, Aix de Provence, Université d’Aix-Marseille France.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A., Opacki, M., Mieszkowska, K. & Białecka-Pikul, M. (2015, May) Narratives in the Assessment of Polish-English Bilingual Children. Paper presented at ISB10 – The 10th International Symposium on Bilingualism,New Brunswick, Rutgers University, New Jersey, USA.
 • Szewczyk, J., Otwinowska-Kasztelanic, A., Zembrzuski, D., Haman, E. & Wodniecka, Z. (2015, May) Nonword repetition performance by Polish-English emerging bilinguals and Polish monolinguals. Poster presented at ISB10 – The 10th International Symposium on Bilingualism,New Brunswick, Rutgers University, New Jersey, USA.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2014, November) Examining the languages of Polish children from migrant communities in the UK – methodological issues. Paper presented at 1st Whole Action Conference of the European Network on New Speakers in a Multilingual Europe (COST Action IS1306), Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, Spain. 
 • Otwinowska-Kasztelanic, A., Mieszkowska, K. & Szewczyk, J. (2014, June) The more multilingual the better! L2/L3-Ln proficiency in using cognate-related affordances. Paper presented atthe 9th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism, Uppsala, University of  Uppsala, Sweden. 
 • Lijewska, A. & Otwinowska-Kasztelanic, A. (2014, June) Angela Merkel und Ratzinger move up. Unintended code-switching in the context of famous people’s faces and names. Paper presented atthe 9th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism, Uppsala, University of  Uppsala, Sweden.  
 • Mieszkowska K., & Otwinowska-Kasztelanic, A. (2014, June) Mental state language in the narratives of Polish monolingual and Polish-English immigrant children living in the UK. Paper presented at The Olomouc Linguistics Colloquium (OLINCO), Olomouc, Palacký University, Czech Republic.
 • Lijewska, A. & Otwinowska-Kasztelanic, A. (2014, May) Material culture in L2-L3 code switching. The role of faces and names. Keynote lecture presented at the 26th International Conference On Foreign/Second Language Acquisition, Szczyrk, University of Silesia. 
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. & M. Foryś (2014, March) Affectivity in Bilingual Mathematics and Science in Elementary School. Paper presented at AAAL 2014 - The American Association for Applied Linguistics Conference, University of Portland, Oregon, USA.
 • Opacki, M. & Otwinowska-Kasztelanic, A. (2014, March) Narratives as a way of assessing Polish-English bilingual pre-schoolers. Poster presented at AAAL 2014 - The American Association for Applied Linguistics Conference, University of Portland, Oregon, USA.
 • Banasik N., Opacki, M. & Otwinowska-Kasztelanic, A. (2014, March) Using a Sentence Repetition Task and Narration as a means of assessing the grammatical competence of monolingual and bilingual children. Poster presented at AAAL 2014 - The American Association for Applied Linguistics Conference, University of Portland, Oregon, USA.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A., & Opacki, M. (2013, May). Narratives as a way of assessing Polish-English bilingual pre-schoolers. Paper presented at the International Conference on Foreign and Second Language Acquisition, Szczyrk: University of Silesia.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A., & Szewczyk, J. (2013, May). Poster: Is similar always better? Factors in bilingual learning of cognates. Poster presented at the International Workshop on Bilingualism and Cognitive Control, Kraków: Jagiellonian University.
 • Foryś, M., & Otwinowska-Kasztelanic, A. (2013, April). Negative affectivity and its cognitive implications in CLIL. Paper presented at the CLIL 2013 Conference: Modernizing Educational Practice Perspectives in Content and Language Integrated Learning, Ustroń: University of Silesia.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A., & Foryś, M. (2012, September). Cognition and Affectivity in an Upper-Primary CLIL Classroom. Paper presented at the EuroSLA22 - 22nd Annual Conference of the European Second Language Association, Poznań: Adam Mickiewicz University.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A., & Mieszkowska, K. (2012, September). Does multilinguality help overcome psychotypological distance? Paper presented at the Eighth International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism, Castellon: University Jaume I.
 • Haman, E., Wodniecka, Z., Białecka-Pikul, M., Kiebzak-Mandera, D., Szewczyk, J., Otwinowska-Kasztelanic, A. et al. (2012, July). Poster: A new set of tools for assessing language and cognitive development in Polish children. Poster presented at the Conference:  ”SLI – Specific Language Impairment – diagnosis, prognosis, intervention”,  Warszawa.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A., & Kiebzak-Mandera, D. (2012, May). Methodological issues in investigating narrative skills of Polish monolinguals and Polish-English bilinguals. Paper presented at the Conference: COST Action IS0804 Meeting: Language Impairment in a Multilingual Society, Berlin: Humboldt University.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A., & Szewczyk, J. (2012, May). Can the Levenshtein distance influence the awareness of crosslinguistic lexical similarity?  Paper presented at the International Conference on Foreign and Second Language Acquisition, Szczyrk: University of Silesia.
 • Kiebzak-Mandera, D., & Otwinowska-Kasztelanic, A. (2012, April). Investigating narrative skills of Polish-English bilingual 6-year-olds. Paper presented at the Conference: Bilingual and Multilingual Interaction, Bangor (UK).
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2011, September). Multilingual learning stories: threshold, stability and change. Paper presented at the Seventh International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism, Warsaw:  University of Warsaw.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2011, September). Teachers’ plurilingual awareness: emic and etic perspectives. Paper presented at the Seventh International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism, Warsaw: University of Warsaw.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2011, May). CLIL lessons in the upper-primary: the interplay of affective factors and CALP. Paper presented at theInternational Conference on Foreign and Second Language Acquisition, Szczyrk: University of Silesia.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2010, November). Raising awareness of Polish-English cognates at lower-secondary school. Paper presented at the International Conference: Topics in Applied Linguistics: Stability and Variability, Opole: Opole University.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2010, September). Polish teachers’ awareness of cross-linguistic similarity. Paper presented at the International Conference: Language Teaching in Increasingly Multilingual Environments: From Research to Practice, Warsaw: University of Warsaw.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2010, May). Do we need to teach culture and how much culture do we need? Paper presented at the International Conference on Foreign and Second Language Acquisition, Szczyrk: University of Silesia.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2010, April). CLIL elements in teaching young learners. Paper presented at the 1st CLIL Conference, Ostrołęka.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2009, May). Awareness of cognate vocabulary and vocabulary learning strategies of bilingual and multilingual learners of English. Paper presented at the International Conference on Foreign and Second Language Acquisition, Szczyrk: University of Silesia.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2008, August). Triggering positive transfer: raising awareness of cognate vocabulary in Polish students of English. Paper presented at the Conference: AILA 2008 – The 15th World Congress of Applied Linguistics: Multilingualism: Challenges and Opportunities, Essen: University of Essen.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2008, May). Bilinguals vs. multilinguals and their awareness of cognate vocabulary in the light of the theory of affordances. Paper presented at the International Conference on Foreign and Second Language Acquisition, Szczyrk: University of Silesia.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2007, May). Language awareness in using cognate vocabulary: the case of Polish advanced students of English in the light of the theory of affordances. Paper presented at the International Conference on Foreign and Second Language Acquisition, Szczyrk: University of Silesia.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2006, September). Na drodze ku różnojęzyczności: podnoszenie świadomości językowej przy nauczaniu słownictwa na przykładzie języka angielskiego.Paper presented at the PTN Conference: Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku, Kraków. 
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2006, May). Awareness rising as a learning strategy method in teaching vocabulary to Polish students of English. Paper presented at the Conference in  Szczyrk: University of Silesia.