dr Marcin Opacki

 

Nagrody i wyróżnienia:

  • Beneficjent Stypendium Rektora UW dla najlepszych doktorantów (lata: 2014, 2015, 2016);
  • Beneficjent Dotacji podmiotowej na cele projakościowe (lata: od 2013, 2014, 2015, 2016).