dr Marcin Opacki

 

Zaangażowanie w grantach badawczych i rozwojowych: 

 

  • 2014 – 2016 – Cechy fonologiczne i morfo-syntaktyczne języka i dyskursu polskich dzieci rozwijających się dwujęzycznie w kontekście emigracji do Wielkiej Brytanii (Grant NPRH-PH65), Uniwersytet Warszawski;
  • 2014 – Badanie efektywności nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej, Instytut Badań Edukacyjnych;
  • 2013 – 2014 – CLARIN ERIC: Common Linguistic Resources and Infrastructure, Instytut Podstaw Informatyki PAN;
  • 2012 – 2013 – NEKST: Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł elektronicznych, Instytut Podstaw Informatyki PAN;
  • 2012 – 2013 – CESAR: CEntral and South-east EuropeAn Resources, Instytut Podstaw Informatyki PAN.