dr Marcin Opacki

 

Zainteresowania badawcze: 

 • przetwarzanie języka naturalnego;
  • lingwistyka korpusowa;
  • współczesne formalizmy składniowe;
  • stylometria;
 • lingwisytka formalna;
  • składnia generatywna;
  • teoria gramatyk formalnych;
  • semantyka;
  • semiotyka logiczna;
 • psycholingwistyka;
  • dwujęzyczność i wielojęzyczność;
  • akwizycja języka pierwszego (ojczystego);
 • glottodydaktyka;
  • nauka języków obcych;
  • przyswajanie języka nieprymarnego;
  • lingwistyczne podstawy kształcenia językowego.