dr Marcin Opacki

 

Zainteresowania badawcze: 

 

  • przetwarzanie języka naturalnego;
  • lingwisytka formalna;
  • psycholingwistyka;
  • glottodydaktyka;
  • lingwistyka eksperymentalna.