Administracja Instytutu Anglistyki

Sekretariat ds. studenckich (pok. 332):

  • Mgr Lidia Matuszewska tel. (22) 55-314-19
  • Alicja Miłek tel. (22) 55-314-18
  • Mgr Joanna Sokołowska tel. (22) 55-314-19

Rejestracja (pok. 331):

  • Mgr inż. Marta Czyżewska tel. (22) 55-314-19

Sekretariat ds. studium doktoranckiego (pok. 2.047, ul. Dobra 55):

  • Mgr Małgorzata Malinowska tel. (22) 55-313-05
  • Mgr Urszula Grzelecka tel. (22) 55-313-05

Sekretariat ds. pracowniczych (pok. 334):

  • Mgr Małgorzata Bednarek tel. (22) 55-314-24

Rekrutacja na studia I i II stopnia (pok. 329):

  • Mgr Katarzyna Kłosińska tel. (22) 55-314-23

Sekretariat ds. przewodów doktorskich (pok. 329):

  • Mgr Katarzyna Kłosińska tel. (22) 55-314-23

Obsługa:

  • Barbara Walkiewicz