Zakład Literatury Brytyjskiej - Struktura Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

O Zakładzie

W Zakładzie Literatury Angielskiej zajmujemy się badaniami nad literaturą brytyjską począwszy od literatury staroangielskiej i średniowiecznej do literatury najnowszej XXI wieku. Pracownicy Zakładu prezentują różne podejścia metodologiczne – te, w których dominuje koncentracja nad tekstem literackim, a także literaturoznawstwo kulturowe, postkolonializm, Nowy Historycyzm, elementy krytyki feministycznej i psychoanalizy, zastosowanie perspektywy antropologicznej, koncepcje Bachtina, semiotyka kultury, studia nad pamięcią i teorią traumy.

W zakresie literatury średniowiecznej prowadzone są badania nad poezją liryczną i narracyjną oraz dramatem w następujących tematach: poetyka dialogu w liryce religijnej, heteroglossia i wielokulturowość w tekstach średniowiecznych, poetyka formuliczno- ustna w romansach XIV i XV wieku, poetyka empatii i ironii w wizjach sennych Chaucera, karnawałowość w późnośredniowiecznych interludiach, przedstawienie Innego w staroangielskich poematach heroicznych, polityka i stosunki społeczne w romansie arturiańskim, czytelnik implikowany w Morte d’Arthure Malory’ego, wątki apokryficzne w dramacie średniowiecznym. Prowadzi się również badania nad rozmaitymi aspektami mediewalizmu w literaturze brytyjskiej XX wieku- na przykład w utworach J. R.R. Tolkiena i innych utworach z gatunku fantasy, a także w poezji ( Edwin Muir).

Więcej...

Pracownicy

Kierownik Zakładu

Wykładowcy

Doktoranci:

 • mgr Anita Chmielewska
 • mgr James Dale
 • mgr Aleksandra Dmowska
 • mgr Lukas Doudera
 • mgr Olga Elsbach
 • mgr Katarzyna Fetlińska
 • mgr Daniel Kaczyński
 • mgr Nina Kmak
 • mgr Alicja Kosim
 • mgr Katarzyna Kozak
 • mgr Andrzej Księżopolski
 • mgr Filip Kuklewski
 • mgr Sabina Laskowska-Hinz
 • mgr Beata Lipińska
 • mgr Zoriana Lotut
 • mgr Klara Mednis
 • mgr Anna Orzechowska
 • mgr Maria Piątkowska
 • mgr Katarzyna Pycko
 • mgr Paulina Stanik
 • mgr Aleksandra Szugajew
 • mgr Jakub Wardęga
 • mgr Julia Helena Wilde