Zakład Kultury Krajów Anglosaskich - Struktura Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

O Zakładzie

Zakład zajmuje się badaniem kultur krajów anglosaskich – głównie Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Interesują nas również zagadnienia związane z kulturą Kanady, Australii, Irlandii i krajów postkolonialnych, co wyróżnia nas na tle podobnych jednostek funkcjonujących w ramach uczelni polskich i zagranicznych. Proponujemy podejście interdyscyplinarne, łączące różnorodne teorie, praktyki badawcze, oraz gałęzie nauki, np. historię, kulturoznawstwo, nauki społeczne i polityczne, antropologię, historię sztuki, geografię, literaturoznawstwo. Oferujemy kursy autorskie i seminaria odzwierciedlające aktualne zainteresowania badawcze pracowników Zakładu oraz wielość aspektów kultury – od wysokiej, przez popularną, po czynności codzienne, a także jej tekstów – od literatury, przez jej adaptacje, film, muzykę, modę, fotografię, media, po gry komputerowe czy sport.

okładki - ZKKA