Rada biblioteczna

 

Skład Rady Bibliotecznej (kadencja 2016-2020)

 

Przewodnicząca: prof. UW dr Emma Harris

 • prof. UW dr hab. Dominika Oramus
 • prof. UW dr hab. Marek Paryż
 • dr hab. Monika Opalińska
 • dr hab. Aneta Dybska
 • dr Lucyna Krawczyk-Żywko
 • dr Marek Szopski
 • mgr Dorota Traczewska
 • mgr Krystyna Dolega (ex officio)

 

01

 

Regulamin Rady

 

Działalność 2017/18

 • 2 konkursy na esej - szczegóły
 • debata nt. książek w codziennym życiu uczelni:

debata 2018

 WP 20180425 0031

 

Działalność 2016/17

  • ankieta nt. działalności Biblioteki IA przeprowadzona wśród pracowników i studentów IA
  • ogólnouniwersytecki konkurs na esej:

IES essay prize

  • debata nt. książek w codziennej pracy uczelni:

   DEBATA

pdfRelacja z debaty w czasopiśmie "UW"