O instytucie anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego jest największym instytutem wśród jednostek wchodzących w skład Wydziału Neofilologii UW i jedną z największych jednostek w Polsce zajmujących się filologią angielską.

Zatrudnia 67 nauczycieli akademickich, w tym 23 samodzielnych pracowników nauki, kształci około 1500 studentów i ponad 100 doktorantów.

Instytut