Institute of English Studies University of Warsaw

Department of Cultural Studies

Kierownik Zakładu

Wykładowcy

Doktoranci:

  • mgr Ewelina Hryniewiecka
  • mgr Małgorzata Kowalska
  • mgr Eliza Marków
  • mgr Daria Anna Urbańska
  • mgr Ewa Zdrowak