Institute of English Studies University of Warsaw

dr hab. Izabela Szymańska

dr hab. Izabela SzymańskaTitle: Assistant Professor
Office: 219
Phone: +48 (22) 553 14 14
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Office hours available here

 

 


Degrees:

 • M.A., University of Warsaw, 1992
 • Ph.D., University of Warsaw, 2000, dissertation: "A Construction Grammar Account of the Reflexive się in Polish”
 • Associate Professor, University of Warsaw, 2013, monograph: Mosaics. A Construction-Grammar-Based Approach to Translation

Research interests:

 • theoretical linguistics – syntax, lexical semantics, grammar of text
 • Construction Grammar
 • English-Polish contrastive linguistics
 • translation theory, especially linguistic theories of translation and the polysystem theory
 • children’s literature in translation
 • linguistic and cultural barriers in translation

Selected publications:

 • Korzeniowska A. & I. Szymańska (Eds)(2017). Imaging Scottishness: European and Domestic Representations. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper http://semper.istore.pl/pl/p/Imaging-Scottishness/23076240
 • Szymańska, I. (2017). “The treatment of geographical dialect in literary translation from the perspective of Relevance Theory”. Research in Language 15:1 (pp. 61-77). https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/rela.2017.15.issue-1/rela-2017-0004/rela-2017-0004.pdf
 • Szymańska, I. (2017). “On the Indivisibility of Linguistic and Cultural Knowledge in Intercultural Communication. A Reflection on Forms of Address in the Polish Subtitles for Downton Abbey”. In: K. Kodeniec, J. Nawacka (Eds) Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Tom 7. Język i kultura w kontekście przekładu (pp. 131-142). Olsztyn: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 
 • Szymańska, I. (2016).  „Visions and Revisions in Translation Strategies. The Case of Fredzia Phi-Phi and Zakątek Fredzi Phi-Phi”. In P. Łozowski, K. Stadnik (Eds) Visions and Revisions. Studies in Theoretical and Applied Linguistics [seria Łódź Studies in Language, vol. 44](pp.187-198). Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Szymańska, I. (2016). “A Postmodernist Alice? On the 2015 Polish Translation of Alice’s Adventures in Wonderland by Grzegorz Wasowski”. In G. Bystydzieńska, E.Harris (Eds) From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th- and 19th-century British literature and culture, vol. 5 (pp. 397 409). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki, Pracownia “Ośrodek Studiów Brytyjskich”.
 • Szymańska, I. (2016). “The Vision of  Scotland in the 1978 TV Serial Based on Kidnapped and Catriona by Robert Louis Stevenson”. In A. Korzeniowska, I. Szymańska (Eds) Scottish Culture: Dialogue and Self-Expression (pp. 359-368). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
 • Korzeniowska, A. & Szymańska, I. (Eds) (2016). Scottish Culture: Dialogue and Self-Expression, red. Aniela Korzeniowska, Izabela Szymańska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
 • Korzeniowska, A. & Szymańska, I. (2016). "Introduction: Scotland in Dialogue – Dialogue on Scotland”. In A. Korzeniowska, I. Szymańska (Eds) Scottish Culture: Dialogue and Self-Expression (pp. 15-18). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
 • Szymańska, I. (2015).  “Barańczak a sprawa Kota”. In E. Kujawska-Lis (Ed.) „To życie cieniem tylko jest przelotnym…” Pamięci Stanisława Barańczaka (pp. 85-101).Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Szymańska, I. (2015). “Translators’ Adventures in Aliceland. Intercultural Communication in Translating for Children”. In  I.A.Ndiyae, E. Kujawska-Lis (Eds)  Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Kulturowe, językowe i biograficzne konteksty przekładu literackiego (pp. 33-49). Olsztyn: Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Szymańska, I. (2014). "In Grammberry Thicket. How to Negotiate Leśmian into English”. In D. Babilas, A. Piskorska, P. Rutkowski (Eds)   Face to Face, Page to Page. PASE Papers in Literature, Language and Culture (pp.287-298). Warszawa: Instytut Anglistyki UW.
 • Szymańska, I. (2014). "Przekłady polemiczne w literaturze dziecięcej". Rocznik przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu 9, 193-208.
 • Korzeniowska, A. & Szymańska, I. (2014). “Scotland in Europe: A conference held in Kazimierz Dolny, Poland, 17–19 October 2012: Two voices”. Northern Scotland, 5, 106–110.
 • Szymańska, I. (2013). "Relacja między systemem językowym i jego realizacjami w gramatyce konstrukcji”. Linguistica Copernicana 2(10)/2013, 133-145.
 • Szymańska, I. & Korzeniowska, A. (2013). “Introduction: Perspectives on Scottish Identity”. In I. Szymańska & A. Korzeniowska (Eds)  Facets of Scottish Identity (pp. 11-13). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
 • Korzeniowska, A. & Szymańska, I. (2013). “Introduction: Scotland and Europe Interwoven”. In A. Korzeniowska & I. Szymańska (Eds) Scotland in Europe/Europe in Scotland. Links-Dialogues-Analogies (pp.11-15). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
 • Szymańska, I. (2013). “The image of Scotland in the 1955 Polish translation of R.L. Stevenson’s Kidnapped”. In A. Korzeniowska & I. Szymańska (Eds) Scotland in Europe/Europe in Scotland. Links-Dialogues-Analogies, (pp. 117-128). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
 • Korzeniowska, A. & Szymańska, I. (Eds)(2013). Scotland in Europe/Europe in Scotland. Links-Dialogues-Analogies. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
 • Szymańska, I. & Korzeniowska, A. (Eds)(2013). Facets of Scottish Identity. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
 • Szymańska, I. (2011). “Translation, adaptation, prototype”. In J. Esquibel & M. Kizeweter (Eds), Manipulation in Translation. Theory and Applications (pp. 39-50). Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
 • Szymańska, I. (2011). Construction Grammar as a framework for describing translation – a prolegomenon. In M. Pawlak, & J. Bielak (Eds), New Perspectives in Language, Discourse and Translation Studies (pp. 215-225). Berlin: Springer Verlag.
 • Szymańska, I. (2011). A Frame-Based Approach to the Analysis of Forms of Address in Subtitling. Acta Philologica, 40, 53-68.
 • Szymańska, I. (2011). Mosaics. A Construction-Grammar-Based Approach to Translation. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
 • Szymańska, I. (2011). Non-virile depreciative forms in Polish – a case for Construction Grammar. In B. Bierwiaczonek, B. Cetnarowska, & A. Turula (Eds), Syntax in Cognitive Grammar (pp. 91-101). Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej.
 • Szymańska, I. (2010). Omissions in literary translation – a Relevance-Theory-based interpretation. Relevance Studies in Poland, 3, 68-81.
 • Szymańska, I. (2010). Semantyka ram: rozwój koncepcji i kierunki zastosowań. In P. Stalmaszczyk (Ed.), Metodologie językoznawstwa. Filozoficzne i empiryczne problemy w analizie języka (pp. 91-108). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Szymańska, I. (2010). Social distance in translating for confined space: A case study of the Polish subtitles for The Queen by Stephen Frears. In A. Ciuk, & K. Molek-Kozakowska (Eds), Exploring Space: Spatial Notions in Cultural, Literary and Language Studies, volume II: Space in Language Studies (pp. 189-200). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 • Szymańska, I. (2009). „Wymiary obcości w przekładzie dla dzieci. Przypadek Byczka Fernando”. In J. Brzozowski, M.Filipowicz-Rudek (Eds) Między oryginałem a przekładem XVObcość kulturowa jako wyzwanie dla tłumacza (pp.155-172). Kraków: Księgarnia Akademicka. 
 • Szymańska, I. (2009). Bridget Jones in Wollen Mittens. On mistranslating ellipsis. In J. Rubach (Ed.), PASE Papers in Literature, Language and Culture. Part Two: Papers in Linguistics (pp. 244-253). Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Szymańska, I. (2009). Functional assessment in literary translation. In A. Kopczyński & M.  Kizeweter (Eds), Jakość i ocena tłumaczenia (pp. 23-35). Warszawa: Academica.
 • Szymańska, I. (2009). Model and Counter-Model. Play on Idioms in Translation. Acta Philologica,36, 23-34.
 • Szymańska, I. (2009). Serie translatorskie w polskich przekładach anglojęzycznej literatury dziecięcej. Obraz adresata jako motyw łączący serię. In K. Hejwowski, A. Szczęsny, & U.  Topczewska (Eds), 50 lat polskiej translatoryki (pp. 513-527). Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski.
 • Szymańska, I. (2008). How pragmatics meets morphology. A Construction Grammar analysis of a Polish idiomatic pattern. Research in Language,6, 109-154.
 • Szymańska, I. (2008). How Relevance helps to figure out when ‘the fifth’ should be translated as ‘the fourth’. In E. Wałaszewska, M. Kisielewska-Krysiuk, A. Korzeniowska, & M.  Grzegorzewska (Eds), Relevant Worlds: Current Perspectives on Language, Translation and Relevance Theory (pp. 283-295). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
 • Szymańska, I. (2008). On the dynamic and formal approach to style in translation. A reflection on two Polish versions of W.M. Thackeray’s The Rose and the Ring”. In M. Cieślak & A. Rasmus (Eds), PASE Studies in Literature and Culture (pp. 363-375). Łódź: Łódź University Press.
 • Szymańska, I. (2008). Translation as Rewriting. The Problem of Grammatical Gender in the Polish Translation of Jeffrey Archer’s ‘You’ll never live to regret it’. In M. Grzegorzewska, A.  Korzeniowska (Eds), DUET Encounters (pp. 127-158). Warszawa: Institute of English Studies, University of Warsaw.
 • Szymańska, I. (2006). Polish Reflexives and Lexical-Syntactic Flexibility – a Construction Grammar Analysis. Research in Language,4, 181-213.
 • Szymańska, I. & Śpiewak, G. (2006). Gramatyka konstrukcji – założenia teoretyczne i pytania metodologiczne. In P. Stalmaszczyk (Ed.), Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne, (pp. 174-195). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Szymańska, I. (2005). What is Equivalence in Translating Wordplay? On the translators’ approach to conundrums in three Polish versions of Lucy Maud Montgomery’s The Blue Castle.  Relevance Studies in Poland, 2, 293-304.
 • Szymańska, I. (2004). The Edge of the Translator’s Reason. Discourse phenomena as a source of English-Polish mistranslation. Relevance Studies in Poland, 1,  249-259.
 • Szymańska, I. Śpiewak, G. (2004). Naked Verbs, Constructional Guises – Construction Grammar in the description of the English tense and aspect system. Acta Universitatis Nicolai Copernici, English Studies,13(362), 47-59.
 • Szymańska, I. (2000). On the Adjectival Modification of NPs in  Polish: From X-bar towards a functional  explanation. Folia Linguistica Anglica, 2, 175-191.
 • Szymańska, I. & Śpiewak, G. (2000). Deconstructing the so-called Obligatory Adverbial Modification – an exercise in data interpretation. In B. Rozwadowska (Ed.) PASE Papers in Language Studies (pp. 321-337). Wrocław: Aksel.
 • Szymańska, I. (1998). Polish  reflexiva  tantum – a construction-based  interpretation. In P. Stalmaszczyk (Ed.), Projections  and Mapping. Studies in Syntax. PASE Studies and Monographs, 5, (pp. 99-118). Lublin: Folium.
 • Szymańska, I. & Śpiewak, G. (1998). Some remarks on the role of the particle się in organising argument structures of Polish verbal predicates. PASE Studies and Monographs, 5, 119-136.
 • Szymańska, I. & Śpiewak, G. (1997). Polish Impersonal Constructions: An Exercise in Head Formation and Argument Licensing. In U. Junghanns & G. Zybatow (Eds) Formale Slavistik (pp. 145-155). Frankfurt am Main: Vervuert Verlag.
 • Szymańska, I. & Śpiewak, G. (1995). A Poll on Pollock – Functional Categories in Polish. PASE Studies and Monographs, 1, 125-146.
 • Szymańska, I. & Śpiewak, G. (1994). Some remarks on Predicate-Argument Structure of Polish Nominalisations. In E. Gussmann & H. Kardela (Eds), Focus on Language.Papers from the 2nd Conference of the Polish Association for the Study of English, Kazimierz 1993 (pp. 193-204).   Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.

Academic monographs translated to English:

 • Turnau, I. (1997) Hand-Felting in Europe and Asia from the Middle Ages to the 20th century. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. (translated with Paweł Rutkowski)
 • Słupecki, L. P. (1994) Slavonic Pagan Sanctuaries. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Turnau, I. (year ?)  European Occupational Dress from the 14th to the 18th century. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Turnau, I. (year ?) History of Dress in Central and Eastern Europe from the 16th to the 18century. Warszawa: Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk.