Institute of English Studies University of Warsaw

Scholarships

Studenci Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego mogą ubiegać się o stypendia:

  • stypendium socjalne
  • stypendum socjalne zwiększone o dodatek mieszkaniowy (tylko studenci stacjonarni)
  • stypendium Rektora (dla najlepszych studentów)
  • zapomogę (jednorazową pomoc finansową w przypadku trudnych, losowych i przejściowych sytuacji, zapomoga jest przyznawana maksymalnie dwa razy do roku)
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Więcej informacji na temat stypendiów i procedury ich przyznawania można znaleźć w tekście jednolitym ZARZĄDZENIA NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 września 2011 r.

Progi dochodu i informacje o wysokości stypendiów w 2012/13 znajdują się w POSTANOWIENIU NR 9 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 września 2012 r. (http://www.bss.uw.edu.pl/aktualnosci/postanowienie9.pdf

Skład Komisji Stypendialnej Instytutu Anglistyki:

  1. Piotr Ścigacz (przewodniczący)
  2. Piotr Kowalczyk (wiceprzewodniczący)
  3. Sławomir Król

Kontakt z Komisją:

Zachęcamy do korzystania ze strony KS IA na Facebooku (facebook.com/komstypia), na której pojawiają się zawsze najświeższe informacje na temat stypendiów. Dostęp do strony możliwy bez zakładania konta na portalu.

Kontakt mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dyżury w semestrze letnim 2011/2012: wtorki, 12:50 – 13:50, sala 419 lub Sekretariat, na spotkanie w innym terminie można umówić się drogą mailową.

Ogłoszenia dotyczące Komisji znajdują się także w gablotach przy Sekretariacie.
Dokumenty można zawsze składać w godzinach pracy Sekretariatu.