Dział dla studentów anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Komunikaty

Otwarcie Welcome Point dla studentów zagranicznych

2017.09.15 WelcomePoint zaproszenie

Więcej inormacji dostępnych tutaj.

Wyniki egzaminu przedmiotowego (11.09.2017r.)

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że dostępne są już wyniki egzaminu przedmiotowego z dn. 11.09.2017 r. Plik pdf można pobrać z łącza widocznego poniżej.

 

pdf>> wyniki egzaminu przedmiotowego 11.09.2017 <<

 

poniżej 40% - ndst

40 % - 55 % - dst

56% - 70% - dst+

71% - 80% - db

81% - 90% - db+

91% - 100% - bdb

WAŻNA informacja dot. zasad studiowania

Ze względu na istotne zmiany dotyyczące PNJA studenci proszeni są o zapoznanie się z tym załącznikiem przed rejestracją. Załącznik dostępny jest również w zakładce: "Studenci" > "Programy studiów i regularminy" > "Zasady studiowania" > "(NOWY!!!) Załącznik nr 1 do zasad studiowania w Instytucie Anglistyki (PNJA)".

Praca dorywcza i praktyki w Inkubatorze UW

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z możliwosćią udziału w Inkubatorze UW (link), a także możliwością odbycia praktyk (link).

Wyniki egzaminu C1 z dn. 04.09.2017

Poniżej zamieszczamy wyniki egaminu C1 z języka angielskiego, który odbył się w dniu 04.09.2017.

 

pdf>>> Wyniki C1 04 09 <<

Godziny pracy sekretariatu we wrześniu

We wrześniu sekretariat ds studenckich jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 - 14.00

Spotkania inauguracyjne dla studentów I roku studiów, I i II stopnia, dziennych i wieczorowych

Spotkania inauguracyjne dla studentów I roku studiów, I i II stopnia, dziennych i wieczorowych odbędą się: 


22 września
 2017 (piątek) w budynku IA przy ul. Hożej 69 w auli 335

10.00 - spotkanie dla studentów I stopnia studiów dziennych i wieczorowych
14.00 - spotkanie dla studentów II stopnia studiów dziennych i wieczorowych

Na spotkaniach podane będą ważne informacje dotyczące studiowania w Instytucie Anglistyki.
 
12.00 - szkolenie z praw i obowiązków studenta dla studentów studiów I stopnia (dziennych i wieczorowych) - prowadzi Samorząd Studentów UW

Tego samego dnia należy podpisać umowę i odebrać legitymację (studenci studiów wieczorowych - po okazaniu potwierdzenia wpłaty I raty). Jest to również ostateczny termin na złożenie kopii dyplomów licencjata przez studentów II stopnia.


Dokumenty będą wydawane:
- dla studentów I stopnia - w sali 327 po szkoleniu
- dla studentów II stopnia - w sekretariacie p.332 od godz. 12.00
Osoby, które nie mogą pojawić się 22.09 w Instytucie, proszone są o kontakt z mailowy z Sekretariatem.