Dział dla studentów anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Komunikaty

Szczegółowe Zasady Studiowania na Wydziale Neofilologii

Wszystkich studentów zachęcamy do zapoznania się ze Szczegółowymi Zasadami Studiowania na Wydziale Neofilologii, które zostały uchwalone na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 22 marca 2016 r. Materiał znajduje się tutaj.

Interdyscyplinarna Konferencja Badań nad Językiem

Interdyscyplinarne Koło Badań nad Językiem przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza studentów i doktorantów do udziału w ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Badań nad Językiem. Kolejna edycja odbędzie się w maju 2017 roku w Warszawie.

Gorąco zachęcamy do składania propozycji referatów.

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj

 

Ważne informacje dla studentów III roku

Szanowni Państwo,

Jako studenci III roku niedługo zakończycie Państwo studia licencjackie i zapewne część z Was zdecyduje się na studia magisterskie w Instytucie Anglistyki. Dlatego też, aby pomóc Państwu uniknąć różnych problemów, jakie się często pojawiają przy procesie rekrutacji, chciałam poinformować o kilku rzeczach.

Studia magisterskie w Instytucie Anglistyki są prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym wieczorowym oraz zaocznym (zajęcia co drugi weekend). Wszelkie szczegóły znajdziecie Państwo na naszej stronie (http://www.ia.uw.edu.pl/dla-kandydatow/oferta-studiow/studia-ii-stopnia).

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy przede wszystkim zarejestrować się na wybrany kierunek i tryb w systemie (https://irk.uw.edu.pl/). Rejestracja na wszystkie tryby studiów II stopnia w Instytucie Anglistyki będzie otwarta w dniach 1.05-20.06.2017. W czasie rejestracji system poprosi Państwa o podanie numeru dyplomu, ponieważ jeszcze go Państwo nie macie należy tam wpisać nr. dyplomu 0000 data wyst. 18.06.2017, wydany przez UW.

Należy także uiścić opłatę rekrutacyjną na numer konta podany w systemie. (Uwaga: Brak opłaty eliminuje osobę z procesu rekrutacji!) Mogą Państwo zarejestrować się na różne tryby studiów (np. na stacjonarne oraz niestacjonarne wieczorowe) w ramach tej samej opłaty rekrutacyjnej. W razie niewypełnienia limitu studiów, zostaną otwarte kolejne tury rejestracji (informacje będą podawane na bieżąco).

Rekrutacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie wyniku z egzaminu na poziomie C1 z języka angielskiego.

Jest to ten sam egzamin, które musicie Państwo zdać aby ukończyć studia I stopnia w IA. Oprócz tego zdajecie Państwo również egzamin przedmiotowy, ale jego wynik nie jest brany pod uwagę w procesie rekrutacji.

Część z Państwa zapewne ma już zdany egzamin C1 i jeśli nastąpiło to w ciągu ostatnich 5 lat to Komisja Rekrutacyjna może Wam ten wynik uznać. W takim wypadku należy:

(1) w systemie IRK wybrać opcję „nie wybieram” przy egzaminie C1

(UWAGA: wybranie tej opcji będzie oznaczać rezygnację z pisania egzaminu w tym roku; zaznaczają ją więc tylko te osoby, które mają już zdany ten egzamin i nie chcą tego wyniku poprawić – por. niżej)

(2) złożyć do 15.06.2017 podanie do Komisji Rekrutacyjnej o uznanie tego wyniku. [wzór 1 poniżej] W podaniu trzeba koniecznie napisać kiedy dokładnie egzamin był zdawany (rok i sesja) czy jest to egzamin C1 IA czy też C1 UW (zdawany w Instytucie Anglistyki czy w Szkole Języków Obcych) oraz dołączyć potwierdzenie (np. skan indeksu czy karty egzaminacyjnej).

Jeśli ktoś z Państwa zdawał już egzamin C1, ale nie jest usatysfakcjonowany jego wynikiem, może zdać go ponownie (nie jako student, ale jako kandydat na studia). W tym wypadku należy w systemie IRK wybrać opcję „wybieram” przy egzaminie C1. Ponieważ ponowne zdawanie egzaminu może oznaczać uzyskanie lepszego albo gorszego wyniku, możecie Państwo napisać do Komisji Rekrutacyjnej podanie z prośbą o uznanie lepszego wyniku

w procesie rekrutacji i Komisja wybierze wyższy wynik. Takie podanie  [wzór 2 poniżej] należy złożyć do 15.06.2017 i koniecznie napisać kiedy dokładnie egzamin był zdawany (rok i sesja) czy jest to egzamin C1 IA czy też C1 UW (zdawany w Instytucie Anglistyki czy w Szkole Języków Obcych) oraz dołączyć potwierdzenie (np. skan indeksu czy karty egzaminacyjnej).

Wszelkie podania do Komisji Rekrutacyjnej należy składać w IA do pok. 329 lub przesyłać mailem na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeśli ktoś z Państwa zdecyduje się na studia w trybie niestacjonarnym, w procesie rekrutacji należy dostarczyć dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia licencjata (dyplom lub zaświadczenie) oraz Certyfikat potwierdzający potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie C1. Wszelkie szczegóły znajdziecie Państwo na naszej stronie(http://www.ia.uw.edu.pl/admissions/how-to-apply/postgraduate-second-cycle-studies/29-dla-kandydatow/jak-przebiega-rekrutacja/131-rekrutacja-na-studia-magisterskie-w-instytucie-anglistyki-w-warszawie)

Jeśli zarejestrujecie się jako kandydaci na studia, Komisja Rekrutacyjna będzie się z Państwem kontaktować za pośrednictwem Waszych kont w systemie IRK. Oznacza to konieczność regularnego sprawdzania konta oraz podania aktualnych danych w czasie jego zakładania (zwłaszcza działającego i aktualnego adresu mailowego). Zachęcam także do sprawdzania informacji na stronie IA w zakładce “dla kandydatów - aktualności”.

Proszę pamiętać, że po ogłoszeniu wyników rekrutacji zostanie wyznaczony termin składania dokumentów. Uwaga: niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest traktowane jako rezygnacja ze studiów. Dlatego jeśli ktoś z Państwa planuje wyjazd wakacyjny proszę upewnić się, że nie koliduje on z procesem rekrutacji, albo wybrać osobę, która złoży za Państwa wymagane dokumenty i zaopatrzyć ją w upoważnienie (do wydrukowania z systemu IRK).

Zachęcam Państwa do zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronie IA w zakładce „dla kandydatów”. W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej:

mgr Katarzyna Kłosińska

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: (22) 55-314-23

pok. 329, w godzinach 10.00 – 15.00

Z pozdrowieniami,

Magdalena Pypeć

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej IA

 

 

[Wzór 1 – podanie o uznanie egzaminu C1 zdawanego w ciągu ostatnich 5 lat]

Imię i nazwisko                                                                                                       data

PESEL

adres

email

telefon

Do: Komisja Rekrutacyjna

Instytut Anglistyki

PODANIE

            Zwracam się z prośbą o uznanie w procesie rekrutacji na studia II stopnia w roku 2017/2018 mojego wyniku z egzaminu C1 zdawanego w

______________________________ [wpisać: Instytucie Anglistyki/Szkole Języków Obcych]

w sesji _______________________________ [wpisać: letniej/zimowej]

roku ____________________ [podać rok].

            Załączam potwierdzenie w postaci _________________________ [wpisać nazwę dokumentu, np. skanu karty egzaminacyjnej]

Z poważaniem,

____________________________

 

 

[Wzór 2 – podanie o uznanie wyższego wyniku z egzaminu C1]

Imię i nazwisko                                                                                                       data

PESEL

adres

email

telefon

Do: Komisja Rekrutacyjna

Instytut Anglistyki

PODANIE

            Zwracam się z prośbą o uznanie w procesie rekrutacji na studia II stopnia w roku 2017/2018 wyższego wyniku z egzaminu C1. Egzamin zdawałem/amw

______________________________ [wpisać: Instytucie Anglistyki/Szkole Języków Obcych]

w sesji _______________________________ [wpisać: letniej/zimowej]

roku ____________________[podać rok]. Załączam potwierdzenie w postaci_________________________ [wpisać nazwę dokumentu, np. skanu karty egzaminacyjnej].

Do egzaminu ponownie przystąpię w procesie rekrutacji w roku 2017/2018.

Z poważaniem,

____________________________

Projekt Wolonatriatu Edukacyjnego

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Wolontariatu Edukacyjnego. Oferta skierowana jest do osób, które chcą zostać nauczycielami i zdobyć doświadczenie w nietypowych oraz trudnych sytuacjach związanych z nauczaniem. Udział w programie można zrealizować w ramach praktyk dydaktycznych (30 godzin w semestrze). Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

Debata o książkach - nagranie

Zapraszamy do obejrzenia debaty nt. książek papierowych i elektronicznych w życiu uczelni - nagranie dostępne jest tutaj.

FOLIO - Call for Papers

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do kolejnego numeru FOLIO – szczegóły znajdują się tutaj.

Hybrid course ”Fog of War: History and Memory in American Literature”

In the spring semester 2017 the Section of American Literature is inviting students to enroll in a new experimental hybrid course ”Fog of War: History and Memory in American Literature” that will be held in the building of the Faculty of Modern Languages, ul. Dobra 55, r. 3017. The course will be taught by Prof. Ewa Łuczak, Institute of English Studies, UW and Prof. Andrea O’Reilley Herrera, Colorado University, Colorado Springs, USA. The Hybrid Course Exchange Model combines in-person teaching with virtual co-teaching.  Students enrolled in the Hybrid Course Exchange Model take the course at their home university with a shared syllabus and assignments created by the faculty scholars. Due to a different semester organization and time zones at the University of Warsaw and Colorado University, Polish students will have their meetings once a week on Wednesdays 4.00 p.m.-6.40p.m, February 22-April 19.