Dział dla studentów anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Komunikaty

Harmonogram rejestracji na zajęcia dla studentów 1. i 2. stopnia.

Terminy rejestracji na zajęcia dla studentów Anglistyki , SFK, MISH studiów stacjonarnych i niestacjonarnych/ wieczorowych 1 stopnia i 2 stopnia na semestr zimowy roku akademickiego 2017/18.

(NIE DOTYCZY STUDIÓW ZAOCZNYCH)

Rejestracja na wszystkie zajęcia Instytutu Anglistyki w semestrze zimowym 2017/2018 odbywać się będzie przez USOSweb. Jest to rejestracja jednostopniowa -do konkretnych grup zajęciowych.

Proszę o przemyślaną rejestrację, zmiany będą uwzględniane tylko w uzasadnionych przypadkach.

Bez rejestracji nie wolno uczestniczyć w zajęciach (patrz. Zasady studiowania w IA § 11)

Studenci SFK rejestrują się na zajęcia anglistyczne wg programu studiów.

Studenci MISH, którzy realizują program w IA (należy przedstawić rekomendację) powinni zgłosić się do rejestracji (p.331) najpóźniej 20.09.2017 w celu uzyskania uprawnień do rejestracji w USOSweb na zajęcia w IA UW.

 Plan zajęć wraz z kodami dostępny na stronie: http://www.ia.uw.edu.pl/

 

 

Harmonogram rejestracji na zajęcia dla studentów studiów 1 stopnia:

STUDENCI ANGLISTYKI i SFK

-studiów stacjonarnych i niestacjonarnych-wieczorowych

 

1 ROKU 1 STOPNIA

23-26.09.2017

REJESTRACJE będą otwierały się kolejno od godziny 08.00, a zakończą o 23.59

 

II tura    29.09-1.10.2017

Rejestracja ręczna p. 415 w dniu 2.10.2017 w godzinach 10-14.

                                         TYLKO DLA I ROKU 1 STOPNIA

W rejestracji „ręcznej” zmiany będą uwzględniane tylko w uzasadnionych przypadkach.

 

STUDENCI ANGLISTYKI i SFK

-studiów stacjonarnych i niestacjonarnych-wieczorowych

I tura

24-26.09.2017

-osoby, które złożyły karty przebiegu studiów do 17 lipca z kompletem ocen i uzyskali wpis na rok akademicki 2017/18

II tura

29.09-01.10.2017

- wszystkie osoby, które uzyskały wpis na rok akademicki 2017/18

    

W II  turze rejestracji w USOSweb możliwość rejestracji na „warunki”.

2 ROKU 1 STOPNIA

REJESTRACJE będą otwierały się kolejno od godziny 08.00, a zakończą o 23.59

 

3 ROKU 1 STOPNIA

 

Rejestracja ręczna p.415 w dniach 3-4.10.2017 w godzinach 10-14.

W rejestracji „ręcznej” zmiany będą uwzględniane tylko w uzasadnionych przypadkach.

Dnia 13.10.2016 rejestracja na zajęcia zostaje ostatecznie zamknięta.

Harmonogram rejestracji na zajęcia dla studentów studiów 2 stopnia:

                     (NIE DOTYCZY STUDIÓW ZAOCZNYCH)

 

STUDENCI ANGLISTYKI i SFK

 

1 ROKU 2  STOPNIA

-studiów stacjonarnych i niestacjonarnych/wieczorowych

 

Rejestracja na seminaria magisterskie odbędzie się 22.09.2016 o godzinie 21.00

* osoby, które zarejestrują się na seminaria nauczycielskie będą miały dodatkową rejestrację na kursy związane z tą specjalizacją 29.09-01.10.2017.

Rejestracja na pozostałe zajęcia 

24-26.09.2017

REJESTRACJE będą otwierały się kolejno od godziny 08.00,

a zakończą o 23.59

II tura

29.09-01.10.2017

 

2 ROKU 2 STOPNIA


-studiów stacjonarnych i niestacjonarnych/wieczorowych

 

I tura

24-26.09.2017

-osoby, które złożyły karty przebiegu studiów do 17 lipca z kompletem ocen i uzyskali wpis na rok akademicki 2017/18

II tura

29.09-01.10.2017

- wszystkie osoby, które uzyskały wpis na rok akademicki 2017/18

 W II turze rejestracji w USOSweb możliwość rejestracji na „warunki”.

REJESTRACJE będą otwierały się kolejno od godziny 08.00,

a zakończą o 23.59

Rejestracja ręczna p.415 w dniach 3-4.10.2017 w godzinach 10-14.

W rejestracji „ręcznej” zmiany będą uwzględniane tylko w uzasadnionych przypadkach.

Dnia 13.10.2017 rejestracja na zajęcia zostaje ostatecznie zamknięta.

Konferencja "Folklor po Edisonie"

W imieniu Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów UMCS, Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka” UMCS, Stowarzyszenia Animatorów Ruchu Folkowego i redakcji „Pisma Folkowego” zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Folklor po Edisonie” (8 grudnia 2017 r.). Zgłoszenia uczestnictwa zawierające tytuł referatu wraz z krótkim streszczeniem (100-150 słów) należy przesłać do 15 października 2017 roku pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Proponowane zagadnienia i informacje organizacyjne znajdują się w załączniku.

Konferencja "Długie życie Jane Austen"

Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Wydziału Polonistyki UW

zaprasza do udziału w konferencji pt.

Długie życie Jane Austen

(Warszawa, 4-5.12.2017)

W 200–lecie śmierci pisarki chcemy zachęcić literaturoznawców i badaczy kultury do refleksji na temat pisarstwa autorki Dumy i uprzedzenia, a także na temat fenomenu jej popularności i funkcjonowania jako ikony kultury popularnej.

Proponujemy podjąć zwłaszcza następujące tematy:

– (re)lektury; jak czytać dziś Austen, jakie konteksty wykorzystywać w tej lekturze? Ujęcia genderowe, postkolonialne, animal studies i zwrot ku rzeczom w badaniach wiktoriańskich;

– bohaterowie Jane Austen wobec dziejów nowoczesnego podmiotu; kobiety i mężczyźni; rodzina w kryzysie; miłość i ekonomia; prowincja i imperium; filozofia plotki; gry komunikacyjne; tożsamość w epoce negocjacji;

– twórczość Jane Austen wobec jej poprzedniczek; zgodnie z formułą Dale Sander w literaturze angielskiej znaleźć można „100 good women writers before Jane Austen”: na ile autorka korzysta z osiągnięć Ann Radcliffe czy Fanny Burney, jak wpisuje się w historię powieści kobiecej?

– Jane Austen i przemiany powieści w XIX wieku; struktury narracyjne i fabularne: pomiędzy adaptacją a innowacją;

– Jane Austen jako epistolografka i nowelistka;

– dialogi i nawiązania; do inspiracji jej twórczością przyznawali się tacy pisarze, jak: Henry James, Elizabeth Gaskell, George Eliot, Edith Wharton, Virginia Woolf, Oscar Wilde czy Gustave Flaubert. Czy można tę listę rozszerzyć? Jak wyglądały drogi tych inspiracji? Jakich wątków i strategii powieściowych dotyczyły?

– Jane Austen jako kłopotliwa prekursorka; Elaine Showalter postawiła tezę dwóch linii rozwojowych w anglosaskiej powieści kobiecej, od-austenowskiej i od-brontëańskiej. Kto i  dlaczego odrzucał dziedzictwo Austen?

– polska recepcja twórczości Jane Austen: pierwsi czytelnicy, krytycy i tłumacze;

– Jane Austen i polska literatura kobieca; formy obecności i nieobecności w literaturze polskiej;

– Jane Austen i kultura popularna (krąg „chick lit”);

– Jane Austen i literatura poradnikowa (wiek XIX – wiek XXI);

– fenomen długiego trwania: przeróbki, adaptacje, sequele;

– Austen i zjawisko „przerabiania XIX wieku” w kulturze współczesnej; dziewiętnastowieczność jako tekst.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z krótkimi abstraktami do dnia 30.09.2017 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł. Nie możemy zapewnić zakwaterowania, ale w razie potrzeby pomożemy w znalezieniu i rezerwacji noclegu.

prof. dr hab. Ewa Paczoska i dr Lena Magnone

sekretarz konferencji: mgr Jan Zdunik

Wyniki egzaminu przedmiotowego (03.07.2017r.)

Szanowni Państwo,

Oto punktowe wyniki egzaminu przedmiotowego.

 

pdf>>Wyniki egzaminu przedmiotowego<<

 

Skala oceniania testów:

  • poniżej 40% - 2
  • 56% -70 % - 3
  • 71% - 80% - 4
  • 81% - 90% - 4+
  • 91% - 100% - 5

W związku z migracją danych, oceny w USOS będą widoczne dla Państwa jutro (04.07.2017r.).

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy pod adresem <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. >

Z wyrazami szacunku,

Komisja Egzaminacyjna

 

Wyniki Konkursu Student Essay Prize

Komisja konkursowa wyłoniła laureatów „Student Essay Prize” w roku akademickim 2016-2017.

  • Filip Jan Boratyn (student Ośrodka Studiów Amerykańskich UW)
  • Adam Łukasiak (student Instytutu Anglistyki UW)

Laureatów prosimy o kontakt z p. Ewą Grzymałą, pełnomocnik kwestora Wydziału Neofilologii, Dziekanat Wydziału Neofilologii Krakowskie Przedmieście 32, 00-927, Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.

tel. 22 552 09 44, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wyniki egzaminu C1 26.06

Poniżej zamieszczamy link do wyników egzaminu C1 z 26.06.2017 r.

pdf>>Wyniki C1<<

Informujemy, ponadto, że trzy testy nie zostały prawidłowo zakodowane (podano nieistniejący PESEL) i mają obecnie status anonimów.

Są to:

49506060413
00700003550
98082100000

Osoby, które pisały egzamin i identyfikowały się ww. numerami proszone są o jak najszybszy kontakt z dr hab. Magdaleną Pypeć pod adresem <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. > w celu ustalenia tożsamości.

 

Konferencja studencko-doktorancka "PRZEKŁADowo"

Koło Naukowe Tłumaczeń Specjalistycznych LINGUANA serdecznie zaprasza do udziału w organizowanej konferencji studencko-doktoranckiej PRZEKŁADowo, która odbędzie się w dniu 17.11.2017 r. Wydarzenie dotyczyć będzie zagadnień związanych z przekładem w parze językowej angielski-polski i odwrotnie. 

CALL FOR PAPERS