Programy studiów

Studia licencjackie - program studiów pierwszego stopnia

pdfProgram studiów I stopnia 2016/2017

pdfProgram studiów I stopnia w IA UW obowiązujący studentów przyjętych na studia od roku 2012/2013

Studia magisterskie - program studiów drugiego stopnia

 pdfProgram studiów II stopnia w IA UW obowiązujący studentów przyjętych w roku akademickim 2016/17

 Zasady studiowania

Regulamin studiów na UW

Opłaty za studia i usługi edukacyjne w IA UW