Sposób zaliczenia praktyk

ABY ZALICZYĆ PRAKTYKI NA STUDIACH I STOPNIA NALEŻY:

Odbyć wymagane minimum godzin hospitacji na II i na III roku potwierdzone przez Nauczyciela Opiekuna w szkole (stosowny zapis w "Dzienniku Praktyk", czytelny podpis Nauczyciela-Opiekuna oraz pieczęć szkoły i podpis);

Do końca II roku studiów (czerwiec lub wrzesień) oddać Opiekunowi Praktyk w IA do sprawdzenia Dziennik Praktyk:

 • karty tygodniowe dot. co najmniej 30 godzin praktyk,
 • sprawozdanie po II roku (z uwagami opiekuna),
 • wypełnione arkusze hospitacyjne (obserwacje pedagogiczne).

Do końca III roku studiów (UWAGA: do połowy maja ze względu na rozliczenie przed egzaminem licencjackim!!!) oddać do sprawdzenia Opiekunowi Praktyk w IA:

 • całośćwypełnionego Dziennika Praktyk (karty tygodniowe, sprawozdanie po II i III roku, uwagi opiekuna)
 • wypełnione arkusze hospitacyjne (obserwacje filologiczne i sprawdzone wcześniej obserwacje pedagogiczne)
 • dokumenty wypełnione przez Nauczyciela Opiekuna
  • umowa (UWAGA: oryginał + kopia ksero)
  • rachunek  (UWAGA: oryginał + kopia ksero)
  • dwa druki ZUS

W wyznaczonym terminie odbyć z Opiekunem Praktyk rozmowę podsumowującej cały tok praktyki i sprawdzającej nabyte informacje i doświadczenia zawodowe oraz uzyskać od Opiekuna Praktyk wpis w "Dzienniku Praktyk", zaliczający praktykę.

Zwracamy uwagę, że Opiekun Praktyk potrzebuje kilku dni na sprawdzenie dokumentacji, dlatego poza absolutnie wyjątkowymi sytuacjami rozliczenie praktyk nie następuje w dniu złożenia dokumentów.

Przykłady prawidłowego wypełnienia druków i umów nauczycielskich znajdują się tutaj [tu link do wzorów wypełniania umów i druków choć to może być też osobna zakładka przy praktykach]

ABY ZALICZYĆ PRAKTYKI NA STUDIACH II STOPNIA NALEŻY:

Odbyć wymagane minimum godzin hospitacji potwierdzone przez Nauczyciela Opiekuna w szkole (stosowny zapis w "Dzienniku Praktyk", czytelny podpis Nauczyciela-Opiekuna oraz pieczęć szkoły i podpis);

Do końca II roku studiów (UWAGA: co najmniej 2 tygodnie przed planowaną obroną!!!) oddać Opiekunowi Praktyk w IA:

 • całość wypełnionego Dziennika Praktyk (karty tygodniowe, sprawozdana, uwagi opiekuna)
 • wypełnione arkusze hospitacyjne (obserwacje filologiczne i sprawdzone wcześniej obserwacje pedagogiczne)
 • dokumenty wypełnione przez Nauczyciela Opiekuna
  • umowa (UWAGA: oryginał + kopia ksero)
  • rachunek  (UWAGA: oryginał + kopia ksero)
  • dwa druki ZUS

W wyznaczonym terminie odbyć z Opiekunem Praktyk rozmowę podsumowującej cały tok praktyki i sprawdzającej nabyte informacje i doświadczenia zawodowe oraz uzyskać od Opiekuna Praktyk wpis w "Dzienniku Praktyk", zaliczający praktykę.

Zwracamy uwagę, że Opiekun Praktyk potrzebuje kilku dni na sprawdzenie dokumentacji, dlatego poza absolutnie wyjątkowymi sytuacjami rozliczenie praktyk nie następuje w dniu złożenia dokumentów.

Przykłady prawidłowego wypełnienia druków i umów nauczycielskich znajdują się poniżej:
pdfWzór umowy.

pdfWzór rachunku.

pdfWzór druków ZUS.