Praktyki pedagogiczne

Praktyki pedagogiczne na studiach II stopnia

W Instytucie Anglistyki UW studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II-go stopnia pragnący uzyskać uprawnienia nauczycielskie są zobowiązani do odbycia minimum 60 godzin praktyk.

Praktyki są realizowane we wszystkich typach placówek, do pracy w których absolwenci Instytutu Anglistyki UW uzyskują kwalifikacje tzn. gimnazjalnych i różnego typu szkołach ponad gimnazjalnych. Miejscem praktyki nie może być prywatna szkoła językowa. Praktyki można odbywać w jednej lub maksymalnie dwóch placówkach.

Praktyki pedagogiczne obowiązujące studentów Instytutu Anglistyki UW studiów II-go stopnia ubiegających się o uzyskanie uprawnień nauczycielskich dzielą się na:

a) praktyki pedagogiczno-obserwacyjne (II-IV semestr studiów – rozliczane do końca II roku studiów)

  • 15 godzin lekcyjnych hospitacji o charakterze pedagogicznym (obserwacje o charakterze pedagogicznym, psychologicznym i filologicznym).

b) praktyki metodyczno-obserwacyjne (II-IV semestr studiów – rozliczane do końca II roku studiów)

  • 15 godzin lekcyjnych hospitacji (obserwacje o charakterze filologicznym).
  • 30 godzin lekcyjnych przeprowadzonych zajęć.