Praktyki pedagogiczne

Praktyki pedagogiczne na studiach I stopnia

W Instytucie Anglistyki UW studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia pragnący uzyskać uprawnienia nauczycielskie są zobowiązani do odbycia minimum 150 godzin praktyk.

Praktyki są realizowane we wszystkich typach placówek, do pracy w których absolwenci Instytutu Anglistyki UW uzyskują kwalifikacje tzn. w szkołach podstawowych (i ewentualnie w przedszkolach, choć zachęcamy do odbycia praktyk w szkole ze względu na większą różnorodność zajęć i grup wiekowych dzieci). Miejscem praktyki nie może być prywatna szkoła językowa. Praktyki można odbywać w jednej lub maksymalnie dwóch placówkach.

Praktyki pedagogiczne obowiązujące studentów Instytutu Anglistyki UW studiów I-go stopnia ubiegających się o uzyskanie uprawnień nauczycielskich dzielą się na:

a) praktyki pedagogiczno-obserwacyjne (IV semestr studiów – rozliczane do końca II roku studiów). Sposób zaliczania praktyk.

  • 30 godzin lekcyjnych hospitacji o charakterze pedagogicznym (obserwacje o charakterze pedagogicznym, psychologicznym i filologicznym).

b) praktyki metodyczno-obserwacyjne (IV-VI semestr studiów – rozliczane do końca III roku studiów). Sposób zaliczania praktyk.

  • 90 godzin lekcyjnych hospitacji (obserwacje o charakterze filologicznym).
  • 30 godzin lekcyjnych przeprowadzonych zajęć.