UWAGA!!! WAŻNE OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ FINANSOWYCH

Uprzejmie informuję, że w związku z wejściem w życie nowych przepisów odnośnie rozliczenia umów zleceń (patrz: pismo Rektora UW), Kwestura UW wprowadziła nowe wzory umów oraz rachunków, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2017.

Proszę dopilnować, aby Nauczyciele-Opiekunowie państwa praktyk pedagogicznych prawidłowo wypełnili nowe formularze (WZORY prawidłowo wypełnionych dokumentów znajdują się w zakładce "Praktyki pedagogiczne").