Komunikaty dla studentów

Otwarcie Welcome Point dla studentów zagranicznych

2017.09.15 WelcomePoint zaproszenie

Więcej inormacji dostępnych tutaj.

Wyniki egzaminu przedmiotowego (11.09.2017r.)

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że dostępne są już wyniki egzaminu przedmiotowego z dn. 11.09.2017 r. Plik pdf można pobrać z łącza widocznego poniżej.

 

pdf>> wyniki egzaminu przedmiotowego 11.09.2017 <<

 

poniżej 40% - ndst

40 % - 55 % - dst

56% - 70% - dst+

71% - 80% - db

81% - 90% - db+

91% - 100% - bdb

WAŻNA informacja dot. zasad studiowania

Ze względu na istotne zmiany dotyyczące PNJA studenci proszeni są o zapoznanie się z tym załącznikiem przed rejestracją. Załącznik dostępny jest również w zakładce: "Studenci" > "Programy studiów i regularminy" > "Zasady studiowania" > "(NOWY!!!) Załącznik nr 1 do zasad studiowania w Instytucie Anglistyki (PNJA)".

Praca dorywcza i praktyki w Inkubatorze UW

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z możliwosćią udziału w Inkubatorze UW (link), a także możliwością odbycia praktyk (link).

Wyniki egzaminu C1 z dn. 04.09.2017

Poniżej zamieszczamy wyniki egaminu C1 z języka angielskiego, który odbył się w dniu 04.09.2017.

 

pdf>>> Wyniki C1 04 09 <<

Godziny pracy sekretariatu we wrześniu

We wrześniu sekretariat ds studenckich jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 - 14.00

Spotkania inauguracyjne dla studentów I roku studiów, I i II stopnia, dziennych i wieczorowych

Spotkania inauguracyjne dla studentów I roku studiów, I i II stopnia, dziennych i wieczorowych odbędą się: 


22 września
 2017 (piątek) w budynku IA przy ul. Hożej 69 w auli 335

10.00 - spotkanie dla studentów I stopnia studiów dziennych i wieczorowych
14.00 - spotkanie dla studentów II stopnia studiów dziennych i wieczorowych

Na spotkaniach podane będą ważne informacje dotyczące studiowania w Instytucie Anglistyki.
 
12.00 - szkolenie z praw i obowiązków studenta dla studentów studiów I stopnia (dziennych i wieczorowych) - prowadzi Samorząd Studentów UW

Tego samego dnia należy podpisać umowę i odebrać legitymację (studenci studiów wieczorowych - po okazaniu potwierdzenia wpłaty I raty). Jest to również ostateczny termin na złożenie kopii dyplomów licencjata przez studentów II stopnia.


Dokumenty będą wydawane:
- dla studentów I stopnia - w sali 327 po szkoleniu
- dla studentów II stopnia - w sekretariacie p.332 od godz. 12.00
Osoby, które nie mogą pojawić się 22.09 w Instytucie, proszone są o kontakt z mailowy z Sekretariatem.