OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP (dla studentów I roku studiów I i II stopnia, dziennych, wieczorowych i zaocznych)

Szkolenie jest dostępne pod adresem

https://kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php?categoryid=12

od 02 listopada 2018 do 08 lutego 2019. Nazwa szkolenia: Szkolenie BHP (Occupational Safety and Care) 2018/19. Test końcowy składa się z 26 pytań (zalicza 14 poprawnych odpowiedzi). Zaliczenia będą przesłane do systemu USOS po zakończeniu całej tury szkolenia.

Studenci, którzy zaliczyli już BHP w Uniwersytecie Warszawskim lub innej uczelni wyższej nie wcześniej niż w roku akademickim 2014/15 proszeni są o składanie podań o uznanie zaliczenia przedmiotu wraz z poświadczeniem jego uzyskania (np. karta przebiegu studiów) do Sekretariatu Instytutu Anglistyki do końca listopada 2018. Można również składać podania o uznanie wcześniej uzyskanego zaliczenia kursu Podstawy Ochrony Własności Intelektualnej – prosimy robić to razem z podaniem dotyczącym BHP. Informacje na temat terminów szkolenia POWI pojawią się na stronie IA do połowy listopada.