Brill Online Journals (dostęp czasowy)

brill

Wielodziedzinowa kolekcja czasopism Brilla (nauki humanistyczne, społeczne i ścisłe).

Wejście do bazy (z sieci UW) ; Wejscie do bazy (spoza UW)

Dostęp czasowy do 23 listopada 2018 r.