British Periodicals Collection IV

proquest eng

Multidyscyplinarna baza czasopism elektronicznych oferująca archiwalne numery tytułów: The Field (1853-2005), Tribune (1937-2005), The Highway (1903-1959), War Weekly (1939-1941), Answers to Correspondents (1888-1955), Humorist (1922-1940), Wide World Magazine (1898-1965), The Marvel (1893-1922), Top Spot (1958-1960). 

Dostęp do bazy tylko z komputerów Biblioteki Instytutu Anglistyki UW.