Akademiki 2018/19 terminy składania wniosków

Terminy składania wniosków o przyznanie miejsca w  domu studenta na rok akademicki 2018/2019:

- dla obecnych studentów od 5 czerwca do 2 lipca 2018 w sekretariacie Instytutu Anglistyki.

- dla osób przyjętych na I rok studiów ( I i II stopnia) w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb.