Oferta pracy w projekcie badawczym

Drodzy Państwo studenci V roku. Prof. Anna Cetera-Włodarczyk szuka osób chętnych do robienia doktoratu i zarazem pracy przy projekcie badawczym pt. „Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare'a w XX i XXI wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja”. Szczegóły poniżej!


Długość trwania stypendium: 36 miesięcy
Liczba stanowisk: 2
Wysokość stypendium: 3 000 zł miesięcznie

C e l p r o j e k t u:
Celem projektu, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, są badania nad polskimi przekładami dramatów Williama Shakespeare’a w XX i XXI wieku, w tym stworzenie elektronicznego repozytorium przekładów. 

Zadania badawcze obejmują: 
1. weryfikację informacji o XX i XXI-wiecznych polskich przekładach Shakespeare’a i współtworzenie elektronicznego repozytorium tłumaczeń, w tym monitorowanie poprawności metadanych, kompletności zasobów, udział w testowaniu funkcjonalności repozytorium;
2. analizę literackich i teatralnych kontekstów przekładów;
3. analizę strategii przekładu;
4. weryfikację danych biograficznych polskich tłumaczy Shakespeare’a w XX i XXI wieku;
5. opis i analizę recepcji teatralnej i krytycznej XX i XXI -wiecznych przekładów Shakespeare'a.

Projekt jest realizowany pod kierunkiem prof. UW dr hab. Anny Cetery-Włodarczyk na Wydziale Neofilologii UW.

Wymagania wobec kandydatów:
- ukończone studia magisterskie z zakresu filologii angielskiej lub polskiej lub w dziedzinie związanej z tematyką projektu. Kandydatami mogą być również studenci ostatniego roku studiów II stopnia z ww. wymienionych dziedzin, którzy planują ukończyć studia w 2019 r.;
- znajomość problematyki szekspirologicznej i/lub przekładu literackiego, a zwłaszcza przekładu dramatu (np. praca magisterska, publikacje, udział w pokrewnych przedsięwzięciach lub zajęciach związanych z tematyką projektu);
- gotowość podjęcia pracy nad rozprawą doktorską osadzoną w problematyce projektu;
- płynna znajomość języka polskiego i angielskiego.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia (CV, list motywacyjny, lista publikacji) należy przesyłać w formacie pdf na adres mailowy kierownika projektu ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) – w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 r.

Do zgłoszenia należy dołączyć:
1. list(y) referencyjne;
2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o
następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U.2002 nr 101 poz. 926 ze zm.).

Ze spełniającymi kryteria kandydatami odbędą się rozmowy kwalifikacyjne, których dokładny termin i miejsce zostaną podane droga mailową. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 5 września 2018 r.

Kandydaci zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne proszeni są o złożenie oryginałów ww. dokumentów w Sekretariacie Instytutu Anglisty UW, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa, najpóźniej w dniu przystąpienia do rozmowy.

Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu, prof. UW dr hab. Anna Cetera-Włodarczyk (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ). Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu w sprawach harmonogramu i zadań badawczych!