Zwolnienie z PNJA - Ważna informacja

Podania o całkowite lub częściowe zwolnienie z PNJA do pełnomocnika dyrektora ds PNJA, na podstawie zdanego egzaminu C1 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 lipca 2018r. Złożone później będą automatycznie odrzucone. Muszą być napisane w USOSie, wydrukowane i złożone w sekretariacie ds. studenckich.
 
Podanie złożone rok temu nie jest ważne w 2018/19.
 
Proszę zwrócić uwagę, że studenci obecnego I roku nie mogą zwalniać się z Academic Writing  i Critical Writing, są one bowiem zajęciami obowiązkowymi od nowego roku.