Dostęp czasowy do baz danych

Zachęcamy do korzystania z baz danych testowo udostępnionych dla studentów i pracowników UW. Wśród oferty na szczególną uwagę zasługuje baza czasopism wydawnictwa De Gruyter Publishers. Więcej informacji na stronie BUW.

De GRUYTER eJournal (dostęp darmowy do 31 maja 2018 r.):