Zaliczenie poprawkowe WdJ I

W odpowiedzi na błędną, mylącą i potencjalnie szkodliwą społecznie informację, która rozpowszechniania jest na niektórych portalach społecznościowych, przypominamy, że:

 

zaliczenie poprawkowe ze Wstępu do językoznawstwa I

odbędzie się

6 marca (wtorek), o godz. 14:00, w sali 335.

 

Jest to, tak jak pierwszy termin, zaliczenie przeprowadzane w trybie egzaminacyjnym (tj. zbiorczo, nie w grupach zajęciowych).