Terminy rejestracji na zajęcia dla studentów Anglistyki , SFK, MISH studiów stacjonarnych i niestacjonarnych/ wieczorowych 1 stopnia i 2 stopnia na semestr letni roku akademickiego 2017/18

Terminy rejestracji na zajęcia dla studentów Anglistyki , SFK, MISH studiów stacjonarnych i niestacjonarnych/ wieczorowych 1 stopnia i 2 stopnia na semestr letni roku akademickiego 2017/18.

(NIE DOTYCZY STUDIÓW ZAOCZNYCH)

Rejestracja na wszystkie zajęcia Instytutu Anglistyki w semestrze letni 2017/2018 odbywać się będzie przez USOSweb. Jest to rejestracja jednostopniowa -do konkretnych grup zajęciowych.

Proszę o przemyślaną rejestrację, zmiany będą uwzględniane tylko w uzasadnionych przypadkach.

Bez rejestracji nie wolno uczestniczyć w zajęciach (patrz. Zasady studiowania w IA § 11)

Studenci SFK rejestrują się na zajęcia anglistyczne wg programu studiów.

 Plan zajęć wraz z kodami dostępny na stronie: http://www.ia.uw.edu.pl/dla-studentow/plany-zajec

  Podczas trwania rejestracji internetowych nie ma możliwości rejestracji ręcznej, wszystkie maile o dorejestrowaniu będą ignorowane.

Harmonogram rejestracji na zajęcia dla studentów studiów 1 stopnia ANGLISTYKI i SFK:

 

I ROK 1 STOPNIA

REJESTRACJA rozpocznie się 03.02.2018 o godz. 08.00 (kolejne rejestracje będą otwierały się co 10 min) , a zakończy się  06.02.2018 o godz. 23.59.

Rejestracja ręczna p. 331 w dniu 07.02.2018 w godzinach 10-14. TYLKO DLA I ROKU 1 STOPNIA. W rejestracji „ręcznej” zmiany będą uwzględniane tylko w uzasadnionych przypadkach.

 

II i III ROK 1 STOPNIA, I i II ROK 2 STOPNIA

I TURA REJESTRACJA rozpocznie się 27.01.2018 o godz. 08.00,

 a zakończy się  29.01.2018 o godz. 23.59.

II TURA REJESTRACJA rozpocznie się 02.02.2018 o godz. 08.00,

 a zakończy się  05.02.2018 o godz. 23.59.

Rejestracja ręczna p. 331 w dniu 08-09.02.2018 w godzinach 10-14. W rejestracji „ręcznej” zmiany będą uwzględniane tylko w uzasadnionych przypadkach.

Dnia 23.02.2018 rejestracja na zajęcia zostaje ostatecznie zamknięta.

Podczas trwania rejestracji internetowych nie ma możliwości rejestracji ręcznej, wszystkie maile o dorejestrowaniu będą ignorowane.

W DNIACH 12-16.02.2018 REJESTRACJA NIECZYNNA