Podstawy Ochrony Własności Intelektualnej

Obowiązkowe szkolenie POWI (Podstawy ochrony własności intelektualnej) odbędzie się w następujących terminach:

12 stycznia 2018r. , w godz.  16.30-19.30, aula 335  – dla studentów I roku studiów dziennych I stopnia

19 stycznia 2018r. , w godz. 16.30-19.30, aula 335  – dla studentów I roku studiów wieczorowych I stopnia, I roku studiów dziennych i wieczorowych II stopnia oraz studentów SFK I roku studiów I i II stopnia

21 stycznia 2018 r.,  w godz. 15.00-18.00, aula 335 – dla studentów I roku studiów zaocznych oraz wznowionych na studia.

Szkolenie trwa 4 godziny lekcyjne, od razu po jego zakończeniu studenci piszą test, a wyniki zostają wpisane do USOS.