Dostęp czasowy do archiwów brytyjskich dzienników

Do 12 grudnia 2017 można skorzystać z darmowego dostępu do archiwów dwóch brytyjskich dzienników:

  • The Daily Mail : 1896-2004
  • The Times : 1785-2012

Dostęp do bazy z sieci UW ; Dostęp do bazy spoza UW