OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP (dla studentów I roku studiów I i II stopnia, dziennych, wieczorowych i zaocznych)

Szkolenie jest już dostępne pod adresem:

https://kampus.come.uw.edu.pl/course/search.php?search=BHP&lang=en

do 09 lutego 2018. Test końcowy składa się z 26 pytań (zalicza 14 poprawnych odpowiedzi). Zaliczenia będą przesłane do systemu USOS po zakończeniu całej tury szkolenia.