Oferta stypendialna NAWA

W imieniu Biura Spraw Studenckich UW uprzejmie zawiadamiamy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła ofertę stypendiów zagranicznych na rok akademicki 2018/2019 realizowanych w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej. Oferta oraz pełna informacja dostępna jest na stronie Biura Spraw Studenckich: www.bss.uw.edu.pl (na dole strony ikonka „stypendia zagraniczne NAWA”).

Pełną dokumentację, wyszczególnioną w wykazie NAWA wraz z pismem przewodnim Kierownika/Zastępcy Kierownika jednostki dydaktycznej należy złożyć w Biurze Spraw Studenckich UW w niżej podanych terminachdla poszczególnychkrajów:

w terminie do dnia 24 listopada 2017 r.:

Izrael

w terminie do dnia 8 grudnia 2017 r.:

Armenia                                  Mongolia

Białoruś                                  Rumunia

Bułgaria                                  Serbia

Chiny                                      Słowacja

Chorwacja                              Słowenia

Czechy                                   Turcja

Egipt                                       Ukraina

Grecja                                    Węgry

Kazachstan                            Wietnam

Macedonia

 w terminie do dnia 23 marca 2018 r.:

Japonia

Jednocześnie informuejmy, że ani Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, ani  Uniwersytet Warszawski nie pokrywają kosztów podróży do i z kraju odbywania stypendium. W związku z powyższym obowiązuje zasada składania przez studentów oświadczeń, że koszty podróży pokryją we własnym zakresie i nie będą ubiegać się o ich zwrot.