WAŻNA informacja dot. zasad studiowania

Ze względu na istotne zmiany dotyyczące PNJA studenci proszeni są o zapoznanie się z tym załącznikiem przed rejestracją. Załącznik dostępny jest również w zakładce: "Studenci" > "Programy studiów i regularminy" > "Zasady studiowania" > "(NOWY!!!) Załącznik nr 1 do zasad studiowania w Instytucie Anglistyki (PNJA)".