Spotkania inauguracyjne dla studentów I roku studiów, I i II stopnia, dziennych i wieczorowych

Spotkania inauguracyjne dla studentów I roku studiów, I i II stopnia, dziennych i wieczorowych odbędą się: 


22 września
 2017 (piątek) w budynku IA przy ul. Hożej 69 w auli 335

10.00 - spotkanie dla studentów I stopnia studiów dziennych i wieczorowych
14.00 - spotkanie dla studentów II stopnia studiów dziennych i wieczorowych

Na spotkaniach podane będą ważne informacje dotyczące studiowania w Instytucie Anglistyki.
 
12.00 - szkolenie z praw i obowiązków studenta dla studentów studiów I stopnia (dziennych i wieczorowych) - prowadzi Samorząd Studentów UW

Tego samego dnia należy podpisać umowę i odebrać legitymację (studenci studiów wieczorowych - po okazaniu potwierdzenia wpłaty I raty). Jest to również ostateczny termin na złożenie kopii dyplomów licencjata przez studentów II stopnia.


Dokumenty będą wydawane:
- dla studentów I stopnia - w sali 327 po szkoleniu
- dla studentów II stopnia - w sekretariacie p.332 od godz. 12.00
Osoby, które nie mogą pojawić się 22.09 w Instytucie, proszone są o kontakt z mailowy z Sekretariatem.