Praca w projekcie badawczym

Ogłoszenie o pracy w projekcie badawczym

Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatki(a) na stanowisko doktoranta / stypendysty w projekcie badawczym pt. „Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare'a w XIX wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja”.

Długość trwania stypendium:              7 miesięcy

Liczba stanowisk:                                    1

Wysokość stypendium:                         2 000 zł miesięcznie

 

Informacja o projekcie i zadaniach

Projekt jest realizowany od kwietnia 2016 r. pod kierunkiem prof. UW dr hab. Anny Cetery-Włodarczyk w Zakładzie Literatury Angielskiej IA UW. Na obecnym etapie realizacji projektu zadania badawcze polegają na:

- analizie zgromadzonych tłumaczeń pod kątem strategii przekładu,

- współpracy przy budowie elektronicznego repozytorium przekładów,

- edycji tekstów krytycznych umieszczanych w repozytorium i antologii przekładów,

- zindywidualizowanych zadaniach badawczych powiązanych z tematyką projektu (np. kwerendy dotyczące okoliczności powstania i recepcji konkretnych przekładów).

 

Wymagania

Wymagania wobec kandydatów:

- ukończone studia magisterskie z zakresu filologii angielskiej lub polskiej lub w dziedzinie związanej z tematyką projektu (w tym: bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, teatrologia);

- udokumentowana znajomość problematyki szekspirologicznej lub przekładu literackiego (np. praca magisterska, publikacje, wystąpienia konferencyjne, udział w pokrewnych przedsięwzięciach lub zajęciach związanych z tematyką projektu);

- gotowość podjęcia pracy nad rozprawą doktorską osadzoną w problematyce projektu;

- płynna znajomość języka polskiego i angielskiego.

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia (CV, list motywacyjny) należy przesyłać w formacie pdf na adres mailowy kierownika projektu ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) – w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

1. list(y) referencyjne;

2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o

następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U.2002 nr 101 poz. 926 ze zm.).

Ze spełniającymi kryteria kandydatami odbędą się rozmowy kwalifikacyjne, których dokładny termin i miejsce zostaną podane droga mailową. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 sierpnia 2017 r.

Kandydaci zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne proszeni są o złożenie oryginałów ww. dokumentów w Sekretariacie Instytutu Anglisty UW, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa, najpóźniej w dniu przystąpienia do rozmowy.

Dodatkowych informacji odnośnie pracy w projekcie udziela prof. UW dr hab. Anna Cetera-Włodarczyk (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).