Szczegółowe Zasady Studiowania na Wydziale Neofilologii

Wszystkich studentów zachęcamy do zapoznania się ze Szczegółowymi Zasadami Studiowania na Wydziale Neofilologii, które zostały uchwalone na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 22 marca 2016 r. Materiał znajduje się tutaj.