Ważne informacje dla studentów III roku

Szanowni Państwo,

Jako studenci III roku niedługo zakończycie Państwo studia licencjackie i zapewne część z Was zdecyduje się na studia magisterskie w Instytucie Anglistyki. Dlatego też, aby pomóc Państwu uniknąć różnych problemów, jakie się często pojawiają przy procesie rekrutacji, chciałam poinformować o kilku rzeczach.

Studia magisterskie w Instytucie Anglistyki są prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym wieczorowym oraz zaocznym (zajęcia co drugi weekend). Wszelkie szczegóły znajdziecie Państwo na naszej stronie (http://www.ia.uw.edu.pl/dla-kandydatow/oferta-studiow/studia-ii-stopnia).

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy przede wszystkim zarejestrować się na wybrany kierunek i tryb w systemie (https://irk.uw.edu.pl/). Rejestracja na wszystkie tryby studiów II stopnia w Instytucie Anglistyki będzie otwarta w dniach 1.05-20.06.2017. W czasie rejestracji system poprosi Państwa o podanie numeru dyplomu, ponieważ jeszcze go Państwo nie macie należy tam wpisać nr. dyplomu 0000 data wyst. 18.06.2017, wydany przez UW.

Należy także uiścić opłatę rekrutacyjną na numer konta podany w systemie. (Uwaga: Brak opłaty eliminuje osobę z procesu rekrutacji!) Mogą Państwo zarejestrować się na różne tryby studiów (np. na stacjonarne oraz niestacjonarne wieczorowe) w ramach tej samej opłaty rekrutacyjnej. W razie niewypełnienia limitu studiów, zostaną otwarte kolejne tury rejestracji (informacje będą podawane na bieżąco).

Rekrutacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie wyniku z egzaminu na poziomie C1 z języka angielskiego.

Jest to ten sam egzamin, które musicie Państwo zdać aby ukończyć studia I stopnia w IA. Oprócz tego zdajecie Państwo również egzamin przedmiotowy, ale jego wynik nie jest brany pod uwagę w procesie rekrutacji.

Część z Państwa zapewne ma już zdany egzamin C1 i jeśli nastąpiło to w ciągu ostatnich 5 lat to Komisja Rekrutacyjna może Wam ten wynik uznać. W takim wypadku należy:

(1) w systemie IRK wybrać opcję „nie wybieram” przy egzaminie C1

(UWAGA: wybranie tej opcji będzie oznaczać rezygnację z pisania egzaminu w tym roku; zaznaczają ją więc tylko te osoby, które mają już zdany ten egzamin i nie chcą tego wyniku poprawić – por. niżej)

(2) złożyć do 15.06.2017 podanie do Komisji Rekrutacyjnej o uznanie tego wyniku. [wzór 1 poniżej] W podaniu trzeba koniecznie napisać kiedy dokładnie egzamin był zdawany (rok i sesja) czy jest to egzamin C1 IA czy też C1 UW (zdawany w Instytucie Anglistyki czy w Szkole Języków Obcych) oraz dołączyć potwierdzenie (np. skan indeksu czy karty egzaminacyjnej).

Jeśli ktoś z Państwa zdawał już egzamin C1, ale nie jest usatysfakcjonowany jego wynikiem, może zdać go ponownie (nie jako student, ale jako kandydat na studia). W tym wypadku należy w systemie IRK wybrać opcję „wybieram” przy egzaminie C1. Ponieważ ponowne zdawanie egzaminu może oznaczać uzyskanie lepszego albo gorszego wyniku, możecie Państwo napisać do Komisji Rekrutacyjnej podanie z prośbą o uznanie lepszego wyniku

w procesie rekrutacji i Komisja wybierze wyższy wynik. Takie podanie  [wzór 2 poniżej] należy złożyć do 15.06.2017 i koniecznie napisać kiedy dokładnie egzamin był zdawany (rok i sesja) czy jest to egzamin C1 IA czy też C1 UW (zdawany w Instytucie Anglistyki czy w Szkole Języków Obcych) oraz dołączyć potwierdzenie (np. skan indeksu czy karty egzaminacyjnej).

Wszelkie podania do Komisji Rekrutacyjnej należy składać w IA do pok. 329 lub przesyłać mailem na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeśli ktoś z Państwa zdecyduje się na studia w trybie niestacjonarnym, w procesie rekrutacji należy dostarczyć dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia licencjata (dyplom lub zaświadczenie) oraz Certyfikat potwierdzający potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie C1. Wszelkie szczegóły znajdziecie Państwo na naszej stronie(http://www.ia.uw.edu.pl/admissions/how-to-apply/postgraduate-second-cycle-studies/29-dla-kandydatow/jak-przebiega-rekrutacja/131-rekrutacja-na-studia-magisterskie-w-instytucie-anglistyki-w-warszawie)

Jeśli zarejestrujecie się jako kandydaci na studia, Komisja Rekrutacyjna będzie się z Państwem kontaktować za pośrednictwem Waszych kont w systemie IRK. Oznacza to konieczność regularnego sprawdzania konta oraz podania aktualnych danych w czasie jego zakładania (zwłaszcza działającego i aktualnego adresu mailowego). Zachęcam także do sprawdzania informacji na stronie IA w zakładce “dla kandydatów - aktualności”.

Proszę pamiętać, że po ogłoszeniu wyników rekrutacji zostanie wyznaczony termin składania dokumentów. Uwaga: niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest traktowane jako rezygnacja ze studiów. Dlatego jeśli ktoś z Państwa planuje wyjazd wakacyjny proszę upewnić się, że nie koliduje on z procesem rekrutacji, albo wybrać osobę, która złoży za Państwa wymagane dokumenty i zaopatrzyć ją w upoważnienie (do wydrukowania z systemu IRK).

Zachęcam Państwa do zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronie IA w zakładce „dla kandydatów”. W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej:

mgr Katarzyna Kłosińska

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: (22) 55-314-23

pok. 329, w godzinach 10.00 – 15.00

Z pozdrowieniami,

Magdalena Pypeć

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej IA

 

 

[Wzór 1 – podanie o uznanie egzaminu C1 zdawanego w ciągu ostatnich 5 lat]

Imię i nazwisko                                                                                                       data

PESEL

adres

email

telefon

Do: Komisja Rekrutacyjna

Instytut Anglistyki

PODANIE

            Zwracam się z prośbą o uznanie w procesie rekrutacji na studia II stopnia w roku 2017/2018 mojego wyniku z egzaminu C1 zdawanego w

______________________________ [wpisać: Instytucie Anglistyki/Szkole Języków Obcych]

w sesji _______________________________ [wpisać: letniej/zimowej]

roku ____________________ [podać rok].

            Załączam potwierdzenie w postaci _________________________ [wpisać nazwę dokumentu, np. skanu karty egzaminacyjnej]

Z poważaniem,

____________________________

 

 

[Wzór 2 – podanie o uznanie wyższego wyniku z egzaminu C1]

Imię i nazwisko                                                                                                       data

PESEL

adres

email

telefon

Do: Komisja Rekrutacyjna

Instytut Anglistyki

PODANIE

            Zwracam się z prośbą o uznanie w procesie rekrutacji na studia II stopnia w roku 2017/2018 wyższego wyniku z egzaminu C1. Egzamin zdawałem/amw

______________________________ [wpisać: Instytucie Anglistyki/Szkole Języków Obcych]

w sesji _______________________________ [wpisać: letniej/zimowej]

roku ____________________[podać rok]. Załączam potwierdzenie w postaci_________________________ [wpisać nazwę dokumentu, np. skanu karty egzaminacyjnej].

Do egzaminu ponownie przystąpię w procesie rekrutacji w roku 2017/2018.

Z poważaniem,

____________________________