Komunikaty dla studentów

Godziny pracy sekretariatu w lipcu i sierpniu

W lipcu i sierpniu br. Sekretariat ds. Studenckich Instytutu Anglistyki jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-14.00.

Konferencja "Długie życie Jane Austen"

Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Wydziału Polonistyki UW

zaprasza do udziału w konferencji pt.

Długie życie Jane Austen

(Warszawa, 4-5.12.2017)

W 200–lecie śmierci pisarki chcemy zachęcić literaturoznawców i badaczy kultury do refleksji na temat pisarstwa autorki Dumy i uprzedzenia, a także na temat fenomenu jej popularności i funkcjonowania jako ikony kultury popularnej.

Proponujemy podjąć zwłaszcza następujące tematy:

– (re)lektury; jak czytać dziś Austen, jakie konteksty wykorzystywać w tej lekturze? Ujęcia genderowe, postkolonialne, animal studies i zwrot ku rzeczom w badaniach wiktoriańskich;

– bohaterowie Jane Austen wobec dziejów nowoczesnego podmiotu; kobiety i mężczyźni; rodzina w kryzysie; miłość i ekonomia; prowincja i imperium; filozofia plotki; gry komunikacyjne; tożsamość w epoce negocjacji;

– twórczość Jane Austen wobec jej poprzedniczek; zgodnie z formułą Dale Sander w literaturze angielskiej znaleźć można „100 good women writers before Jane Austen”: na ile autorka korzysta z osiągnięć Ann Radcliffe czy Fanny Burney, jak wpisuje się w historię powieści kobiecej?

– Jane Austen i przemiany powieści w XIX wieku; struktury narracyjne i fabularne: pomiędzy adaptacją a innowacją;

– Jane Austen jako epistolografka i nowelistka;

– dialogi i nawiązania; do inspiracji jej twórczością przyznawali się tacy pisarze, jak: Henry James, Elizabeth Gaskell, George Eliot, Edith Wharton, Virginia Woolf, Oscar Wilde czy Gustave Flaubert. Czy można tę listę rozszerzyć? Jak wyglądały drogi tych inspiracji? Jakich wątków i strategii powieściowych dotyczyły?

– Jane Austen jako kłopotliwa prekursorka; Elaine Showalter postawiła tezę dwóch linii rozwojowych w anglosaskiej powieści kobiecej, od-austenowskiej i od-brontëańskiej. Kto i  dlaczego odrzucał dziedzictwo Austen?

– polska recepcja twórczości Jane Austen: pierwsi czytelnicy, krytycy i tłumacze;

– Jane Austen i polska literatura kobieca; formy obecności i nieobecności w literaturze polskiej;

– Jane Austen i kultura popularna (krąg „chick lit”);

– Jane Austen i literatura poradnikowa (wiek XIX – wiek XXI);

– fenomen długiego trwania: przeróbki, adaptacje, sequele;

– Austen i zjawisko „przerabiania XIX wieku” w kulturze współczesnej; dziewiętnastowieczność jako tekst.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z krótkimi abstraktami do dnia 30.09.2017 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł. Nie możemy zapewnić zakwaterowania, ale w razie potrzeby pomożemy w znalezieniu i rezerwacji noclegu.

prof. dr hab. Ewa Paczoska i dr Lena Magnone

sekretarz konferencji: mgr Jan Zdunik

Praca w projekcie badawczym

Ogłoszenie o pracy w projekcie badawczym

Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatki(a) na stanowisko doktoranta / stypendysty w projekcie badawczym pt. „Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare'a w XIX wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja”.

Długość trwania stypendium:              7 miesięcy

Liczba stanowisk:                                    1

Wysokość stypendium:                         2 000 zł miesięcznie

 

Informacja o projekcie i zadaniach

Projekt jest realizowany od kwietnia 2016 r. pod kierunkiem prof. UW dr hab. Anny Cetery-Włodarczyk w Zakładzie Literatury Angielskiej IA UW. Na obecnym etapie realizacji projektu zadania badawcze polegają na:

- analizie zgromadzonych tłumaczeń pod kątem strategii przekładu,

- współpracy przy budowie elektronicznego repozytorium przekładów,

- edycji tekstów krytycznych umieszczanych w repozytorium i antologii przekładów,

- zindywidualizowanych zadaniach badawczych powiązanych z tematyką projektu (np. kwerendy dotyczące okoliczności powstania i recepcji konkretnych przekładów).

 

Wymagania

Wymagania wobec kandydatów:

- ukończone studia magisterskie z zakresu filologii angielskiej lub polskiej lub w dziedzinie związanej z tematyką projektu (w tym: bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, teatrologia);

- udokumentowana znajomość problematyki szekspirologicznej lub przekładu literackiego (np. praca magisterska, publikacje, wystąpienia konferencyjne, udział w pokrewnych przedsięwzięciach lub zajęciach związanych z tematyką projektu);

- gotowość podjęcia pracy nad rozprawą doktorską osadzoną w problematyce projektu;

- płynna znajomość języka polskiego i angielskiego.

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia (CV, list motywacyjny) należy przesyłać w formacie pdf na adres mailowy kierownika projektu ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) – w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

1. list(y) referencyjne;

2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o

następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U.2002 nr 101 poz. 926 ze zm.).

Ze spełniającymi kryteria kandydatami odbędą się rozmowy kwalifikacyjne, których dokładny termin i miejsce zostaną podane droga mailową. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 sierpnia 2017 r.

Kandydaci zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne proszeni są o złożenie oryginałów ww. dokumentów w Sekretariacie Instytutu Anglisty UW, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa, najpóźniej w dniu przystąpienia do rozmowy.

Dodatkowych informacji odnośnie pracy w projekcie udziela prof. UW dr hab. Anna Cetera-Włodarczyk (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

Wyniki egzaminu przedmiotowego (03.07.2017r.)

Szanowni Państwo,

Oto punktowe wyniki egzaminu przedmiotowego.

 

pdf>>Wyniki egzaminu przedmiotowego<<

 

Skala oceniania testów:

  • poniżej 40% - 2
  • 56% -70 % - 3
  • 71% - 80% - 4
  • 81% - 90% - 4+
  • 91% - 100% - 5

W związku z migracją danych, oceny w USOS będą widoczne dla Państwa jutro (04.07.2017r.).

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy pod adresem <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. >

Z wyrazami szacunku,

Komisja Egzaminacyjna

 

Wyniki Konkursu Student Essay Prize

Komisja konkursowa wyłoniła laureatów „Student Essay Prize” w roku akademickim 2016-2017.

  • Filip Jan Boratyn (student Ośrodka Studiów Amerykańskich UW)
  • Adam Łukasiak (student Instytutu Anglistyki UW)

Laureatów prosimy o kontakt z p. Ewą Grzymałą, pełnomocnik kwestora Wydziału Neofilologii, Dziekanat Wydziału Neofilologii Krakowskie Przedmieście 32, 00-927, Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.

tel. 22 552 09 44, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

POPRAWKOWY TERMIN BHP (OSTATNI)

Szkolenie będzie dostępne na stronie http://kampus.come.uw.edu.pl/w terminie od 28 sierpnia do 10 września 2017. W tym terminie szkolenie jest płatne: należy uiścić opłatę w wysokości 200 zł na indywidualny numer konta generowany w systemie USOS. Tytuł wpłaty: „opłata za powtarzanie BHP”. Dowód wpłaty należy przedstawić w Sekretariacie IA do 15 sierpnia 2017; można przesłać skan mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyniki egzaminu C1 26.06

Poniżej zamieszczamy link do wyników egzaminu C1 z 26.06.2017 r.

pdf>>Wyniki C1<<

Informujemy, ponadto, że trzy testy nie zostały prawidłowo zakodowane (podano nieistniejący PESEL) i mają obecnie status anonimów.

Są to:

49506060413
00700003550
98082100000

Osoby, które pisały egzamin i identyfikowały się ww. numerami proszone są o jak najszybszy kontakt z dr hab. Magdaleną Pypeć pod adresem <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. > w celu ustalenia tożsamości.