Harmonogram rejestracji na zajęcia dla studentów 1. i 2. stopnia.

Terminy rejestracji na zajęcia dla studentów Anglistyki , SFK, MISH studiów stacjonarnych i niestacjonarnych/ wieczorowych 1 stopnia i 2 stopnia na semestr zimowy roku akademickiego 2017/18.

(NIE DOTYCZY STUDIÓW ZAOCZNYCH)

Rejestracja na wszystkie zajęcia Instytutu Anglistyki w semestrze zimowym 2017/2018 odbywać się będzie przez USOSweb. Jest to rejestracja jednostopniowa -do konkretnych grup zajęciowych.

Proszę o przemyślaną rejestrację, zmiany będą uwzględniane tylko w uzasadnionych przypadkach.

Bez rejestracji nie wolno uczestniczyć w zajęciach (patrz. Zasady studiowania w IA § 11)

Studenci SFK rejestrują się na zajęcia anglistyczne wg programu studiów.

Studenci MISH, którzy realizują program w IA (należy przedstawić rekomendację) powinni zgłosić się do rejestracji (p.331) najpóźniej 20.09.2017 w celu uzyskania uprawnień do rejestracji w USOSweb na zajęcia w IA UW.

 Plan zajęć wraz z kodami dostępny na stronie: http://www.ia.uw.edu.pl/

 

 

Harmonogram rejestracji na zajęcia dla studentów studiów 1 stopnia:

STUDENCI ANGLISTYKI i SFK

-studiów stacjonarnych i niestacjonarnych-wieczorowych

 

1 ROKU 1 STOPNIA

23-26.09.2017

REJESTRACJE będą otwierały się kolejno od godziny 08.00, a zakończą o 23.59

 

II tura    29.09-1.10.2017

Rejestracja ręczna p. 415 w dniu 2.10.2017 w godzinach 10-14.

                                         TYLKO DLA I ROKU 1 STOPNIA

W rejestracji „ręcznej” zmiany będą uwzględniane tylko w uzasadnionych przypadkach.

 

STUDENCI ANGLISTYKI i SFK

-studiów stacjonarnych i niestacjonarnych-wieczorowych

I tura

24-26.09.2017

-osoby, które złożyły karty przebiegu studiów do 17 lipca z kompletem ocen i uzyskali wpis na rok akademicki 2017/18

II tura

29.09-01.10.2017

- wszystkie osoby, które uzyskały wpis na rok akademicki 2017/18

    

W II  turze rejestracji w USOSweb możliwość rejestracji na „warunki”.

2 ROKU 1 STOPNIA

REJESTRACJE będą otwierały się kolejno od godziny 08.00, a zakończą o 23.59

 

3 ROKU 1 STOPNIA

 

Rejestracja ręczna p.415 w dniach 3-4.10.2017 w godzinach 10-14.

W rejestracji „ręcznej” zmiany będą uwzględniane tylko w uzasadnionych przypadkach.

Dnia 13.10.2016 rejestracja na zajęcia zostaje ostatecznie zamknięta.

 

Harmonogram rejestracji na zajęcia dla studentów studiów 2 stopnia:

                     (NIE DOTYCZY STUDIÓW ZAOCZNYCH)

 

STUDENCI ANGLISTYKI i SFK

 

1 ROKU 2  STOPNIA

-studiów stacjonarnych i niestacjonarnych/wieczorowych

 

Rejestracja na seminaria magisterskie odbędzie się 22.09.2016 o godzinie 21.00

* osoby, które zarejestrują się na seminaria nauczycielskie będą miały dodatkową rejestrację na kursy związane z tą specjalizacją 29.09-01.10.2017.

Rejestracja na pozostałe zajęcia 

24-26.09.2017

REJESTRACJE będą otwierały się kolejno od godziny 08.00,

a zakończą o 23.59

II tura

29.09-01.10.2017

 

 

2 ROKU 2 STOPNIA


-studiów stacjonarnych i niestacjonarnych/wieczorowych

 

I tura

24-26.09.2017

-osoby, które złożyły karty przebiegu studiów do 17 lipca z kompletem ocen i uzyskali wpis na rok akademicki 2017/18

II tura

29.09-01.10.2017

- wszystkie osoby, które uzyskały wpis na rok akademicki 2017/18

 W II turze rejestracji w USOSweb możliwość rejestracji na „warunki”.

REJESTRACJE będą otwierały się kolejno od godziny 08.00,

a zakończą o 23.59

 

Rejestracja ręczna p.415 w dniach 3-4.10.2017 w godzinach 10-14.

W rejestracji „ręcznej” zmiany będą uwzględniane tylko w uzasadnionych przypadkach.

Dnia 13.10.2017 rejestracja na zajęcia zostaje ostatecznie zamknięta.