Dział dla studentów anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Komunikaty

Wybory do Senatu UW - program wyborczy prof. dr hab. Małgorzaty Grzegorzewskiej

W związku z kandydaturą prof. dr hab. Małgorzaty Grzegorzewskiej w wyborach do Senatu, poniżej publikujemy jej program:

docxSENAT_program_MG.docx17.64 KB

Terminy rejestracji

Terminy rejestracji na zajęcia dla studentów Anglistyki, SFK, MISH studiów stacjonarnych i niestacjonarnych/ wieczorowych 1 stopnia i 2 stopnia na semestr letniego roku akademickiego 2018/19.

(NIE DOTYCZY STUDIÓW ZAOCZNYCH)

Rejestracja na wszystkie zajęcia Instytutu Anglistyki w semestrze letnim 2018/2019 odbywać się będzie przez USOSweb. Jest to rejestracja jednostopniowa -do konkretnych grup zajęciowych.

Studenci MISH, którzy realizują program w IA (należy przedstawić rekomendację) powinni zgłosić się do rejestracji (p.331) lub wysłać maila na jakie zajęcia potrzebują dostęp najpóźniej do 24.01.2019 w celu uzyskania uprawnień do rejestracji w USOSweb na zajęcia w IA UW.

 Plan zajęć wraz z kodami dostępny na stroniehttp://www.ia.uw.edu.pl/dla-studentow/plany-zajec

I ROK 1 STOPNIA

01.02-05.02.2019 REJESTRACJE będą otwierały się kolejno od godziny 18.30, a zakończą o 23.59 ostatniego dnia.

Rejestracja ręczna p.331 w dniu 7-8.02.2019 w godzinach 10-14.

W rejestracji „ręcznej” zmiany będą uwzględniane tylko w uzasadnionych przypadkach.

 

II, III ROK 1 STOPNIA I i II ROK 2 STOPNIA

02.02-05.02.2019 REJESTRACJE będą otwierały się kolejno od godziny 08.00, a zakończą o 23.59 ostatniego dnia.

Rejestracja ręczna p.331 w dniach 7-8.02.2019 w godzinach 10-14.

W rejestracji „ręcznej” zmiany będą uwzględniane tylko w uzasadnionych przypadkach.

 

W czasie ferii 11-17.02.2019 rejestracja na zajęcia jest zamknięta. W tym czasie nie ma możliwości rejestracji. 

Bez rejestracji nie wolno uczestniczyć w zajęciach (patrz. Zasady studiowania w IA § 11)

Obowiązkowe szkolenie POWI

Obowiązkowe szkolenie POWI (Podstawy ochrony własności intelektualnej) odbędzie się w następujących terminach:

07 grudnia 2018r. w godz. 16.30-20.00 w auli 335 – dla studentów I roku studiów dziennych I stopnia

14 grudnia 2018r. w godz. 16.30-20.00 w auli 335 – dla studentów I roku studiów wieczorowych I stopnia, I roku studiów dziennych i wieczorowych II stopnia oraz studentów SFK I roku studiów I i II stopnia

02 grudnia 2018 r., w godz. 14.45-18.15 w auli 335 – dla studentów I roku studiów zaocznych

Szkolenie dla studentów zagranicznych odbędzie się 18 stycznia 2019 w godzinach 16.30-20.00 w sali 131

Od razu po zakończeniu szkolenia studenci piszą test; wyniki zostają wpisane do USOS w przeciągu kolejnych kilku tygodni.

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP (dla studentów I roku studiów I i II stopnia, dziennych, wieczorowych i zaocznych)

Szkolenie jest dostępne pod adresem

https://kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php?categoryid=12

od 02 listopada 2018 do 08 lutego 2019. Nazwa szkolenia: Szkolenie BHP (Occupational Safety and Care) 2018/19. Test końcowy składa się z 26 pytań (zalicza 14 poprawnych odpowiedzi). Zaliczenia będą przesłane do systemu USOS po zakończeniu całej tury szkolenia.

Studenci, którzy zaliczyli już BHP w Uniwersytecie Warszawskim lub innej uczelni wyższej nie wcześniej niż w roku akademickim 2014/15 proszeni są o składanie podań o uznanie zaliczenia przedmiotu wraz z poświadczeniem jego uzyskania (np. karta przebiegu studiów) do Sekretariatu Instytutu Anglistyki do końca listopada 2018. Można również składać podania o uznanie wcześniej uzyskanego zaliczenia kursu Podstawy Ochrony Własności Intelektualnej – prosimy robić to razem z podaniem dotyczącym BHP. Informacje na temat terminów szkolenia POWI pojawią się na stronie IA do połowy listopada.

II edycja Ogólnouniwersyteckiego Badania Nauczycieli Akademickich i Lektorów

W dniu 15 października 2018 r. rozpoczęła się II edycja Ogólnouniwersyteckiego Badania Nauczycieli Akademickich i Lektorów, realizowana przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia.

Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w badaniu.

Więcej informacji o badaniu na stronie PEJK.

gif

Nowy lepszy system obsługi płatności studenckich w USOS na UW

Szanowni Studenci, już 19 września br. wdrażamy na UW nowy lepszy moduł obsługi płatności studenckich w USOS (USP-FK). Jest to konieczne z trzech powodów. Po pierwsze chcielibyśmy umożliwić bardziej przejrzysty sposób rozliczania Studentów. Po drugie dotychczasowe rozwiązanie nie jest już rozwijane i nie można do niego wprowadzić nowych funkcji i ulepszeń. Ostatnim powodem jest wdrożenie w wybranych Jednostkach rozliczeń Studentów cudzoziemców bezpośrednio w euro (dla tych, którzy mają podpisane z UW umowy na opłaty w tej walucie). Staramy się, żeby dla Studentów zmiana ta była jak najmniej zauważalna. Tak jak dotychczas wszelkie informacje dotyczące indywidualnych rozliczeń znajdą się w USOSweb w tym samym miejscu – zmieni się jedynie nazwa modułu na „Płatności FK”. Zawarte tam informacje będą miały zbliżoną formę, ale …

  • od 19 WRZEŚNIA 2018r. zmienią się WSZYSTKIE indywidualne numery rachunków bankowych, na które Studenci regulują zobowiązanie wobec UW, dotychczasowe numery nie będą już aktywne. Od 19 września przelewy (opłaty) wysłane na dotychczasowe (stare) numery będą zwracane do nadawców. Proszę dokonać odpowiednich zmian w przypadku zlecania opłat ze swoich systemów bankowych.

  • Nowe aktualne numery będą widoczne dla Państwa w systemie USOSweb
    od dnia 19 września po godzinie 18:00.

  • W dniach 18-19 września proponujemy wstrzymać się z dokonywaniem opłat wobec UW.

  • System USOSweb oraz inne serwisy powiązane (APD, Rejestracje żetonowe) nie będą dostępne dla Studentów w dniu 19 września 2018 w godzinach 12:00-18:00.

  • Więcej informacji będzie dostępne w Państwa Jednostkach.

Wierzymy, że prace nad wdrożeniem, które trwają już prawie dwa lata, będą miały efekt w postaci jeszcze lepszej obsługi płatności studenckich na UW.

Oficjalna grupa UW na Facebooku

Dołącz do oficjalnej grupy studentów UW! 

Wszystkich studentów Instytutu Anglistyki, a w szczególności przyszłych studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich, zachęcamy do dołączenia do oficjalnej grupy studentów UW na Facebooku. 
 
 
Powstająca platforma to kanał komunikacji dla społeczności Uniwersytetu, a jej celem jest wymiana informacji o wszystkim, co dotyczy studiowania na UW. To właśnie tu uzyskasz prawidłowe i w pełni merytoryczne odpowiedzi na nurtujące Cię pytania oraz dowiesz się, co aktualnie dzieje się na naszej uczelni! 
 
Wszystkim zakwalifikowanym kandydatom na studia gratulujemy sukcesu i witamy wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego!

Tym samym zachęcamy do dołączenia do oficjalnej grupy studentów UW, gdzie dowiecie się więcej na temat studiowania UW oraz poznacie ciekawe wydarzenia odbywające się na uczelni!

Bądźcie na bieżąco: https://www.facebook.com/groups/UWstudenci/