Oferta studiów w Instytucie Anglistyki UW

Nowy Program studiów doktoranckich Wydziału Neofilologii UW

Do uzyskania tytułu zawodowego doktora nauk humanistycznych wymagane jest uzyskanie przynajmniej 59 ECTS.

Plan studiów prowadzonych w formie stacjonarnej

LpModuł /Typ zajęćWymiar
1Zajęcia obowiązkowe 
 a) przedmioty związane z odpowiednią dyscypliną naukową (seminaria poświęcone m.in. metodologii badań)60h rocznie (8 ECTS); łącznie 240h (32 ECTS)
 b) dydaktyka szkoły wyższej - zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne15h zajęć zorganizowanych przez UW (5 ECTS)
 c) metodyka zajęć dydaktycznych właściwych dla danej dyscypliny5h szkolenie odbywa się w trakcie praktyk dydaktycznych pod kierunkiem opiekuna naukowego (5 ECTS)
 d) praktyki zawodoweod 10 do 90h rocznie realizowane w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych na UW, a także innych działań związanych z organizacją procesu dydaktyczno-naukowego: współprowadzenie zajęć, hospitowanie zajęć, przygotowanie materiałów dydaktycznych (10 ETCS) 45h, możliwe także w formie kształcenia na odległość (5 ECTS)
2Zajęcia fakultatywne 
 a) przedmioty do wyboru z oferty OGUN lub oferty przygotowanej przez jednostkę (z koniecznością zaliczenia ich do końca 2. roku studiów) 

Ramowy program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Neofilologii

I rok 
Zajęcia obowiązkowe 
seminarium doktoranckie (zal.)60 h, 8 ECTS
dydaktyka szkoły wyższej (ocena)15 h, 5 ECTS
metodyka zajęć dydaktycznych (zal.)5 h, 5 ECTS
praktyki zawodowe (zal.)od 10 do 90h 3 ECTS
  
II rok 
Zajęcia obowiązkowe 
seminarium doktoranckie (zal.)60 h, 8 ECTS
praktyki zawodowe (zal.)od 10 do 90h 3 ECTS
  
Zajęcia fakultatywne 
zajęcia ogólnouniwersyteckie (ocena)45 h, 5 ECTS
  
III rok 
Zajęcia obowiązkowe 
seminarium doktoranckie (zal.)60 h, 8 ECTS
praktyki zawodowe (zal.)od 10 do 90h 3 ECTS
  
IV rok 
Zajęcia obowiązkowe 
seminarium doktoranckie (zal.)60 h, 8 ECTS
praktyki zawodowe (zal.)od 10 do 90h 3 ECTS
  
RAZEM maksymalnie 395 h, 59 ETCS

Uwaga: zajęcia fakultatywne mogą być zrealizowane również w 1. roku studiów; organizacja praktyk zależy od potrzeb i możliwości poszczególnych instytutów.

Doktorant powinien skontaktować sie z koordynatorem ds. Uniwersyteckiego Systemu Studiów (USOS) w jednostce, w której jest afiliowany, w celu sprawdzenia czy jego dane znajdują się w bazie danych USOS, i uzyskania informacji na temat sposobu rejestracji na zajęcia ogólnouniwersyteckie.

Zapisy na przedmioty ogólnouniwersyteckie odbywają się na stronie http://rejestracja.usos.uw.edu.pl.

Aby zapisać się na przedmiot należy zalogować się na stronie (prawy górny róg ekranu). Loginem jest numer PESEL a hasłem hasło które Państwo używali podczas studiów magisterskich.

UWAGA. W przypadku osób które nie studiowały na UW hasłem jest hasło z systemu IRK.
Po zalogowaniu się należy wejść w link REJESTRACJE. Odnaleźć rejestracje na przedmioty ogólnouniwersyteckie. Następnie wybrać jednostkę oferującą przedmiot a na końcu przedmiot. Jeśli na przedmiot są wolne miejsca oraz jest od dedykowany dla doktorantów Wydziału Neofilologii ikona koszyka będzie aktywna. Kliknięcie na ikonę powoduje zapisanie się na przedmiot. W razie problemów z hasłem proszę pisać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Koniecznie podać numer PESEL.

Otwarcie przewodu doktorskiego powinno nastąpić nie później niż na III roku studiów.

Obrona pracy doktorskiej powinna odbyć sie do końca IV (lub V w wypadku przedłużenia) roku studiów.

Warunki zaliczenia roku:

  • złożenie indeksu z zaliczeniami zajęć przewidzianych na dany rok studiów w programie,
  • złożenie sprawozdania rocznego podpisanego przez doktoranta i opiekuna naukowego,
  •  złożenie opinii opiekuna naukowego.

Obieg dokumentów:

  • Podanie o zgodę na krajowy bądź zagraniczny staż naukowy (zaopiniowane przez opiekuna naukowego i parafowane przez kierownika jednostki) należy składać do kierownika Studiów Doktoranckich
  • Podanie o przedłużenie Studiów Doktoranckich (zaopiniowane przez opiekuna naukowego) należy składać do kierownika Studiów Doktoranckich
  • Podanie o skreślenie z listy doktorantów (zaopiniowane przez opiekuna naukowego) należy składać do kierownika Studiów Doktoranckich