Oferta studiów w Instytucie Anglistyki UW

Studia licencjackie - kierunek Filologia angielska - Studia I stopnia w Instytucie Anglistyki UW

Studia przeznaczone są dla osób, które zdały egzamin maturalny, w tym maturę międzynarodową i maturę europejską, lub legitymują się zagranicznym dyplomem potwierdzającym ukończenie szkoły średniej. Studia trwają 6 semestrów.

Więcej...

Studia magisterskie - kierunek Filologia angielska - studia II stopnia w Instytucie Anglistyki UW

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem licencjata lub magistra dowolnego kierunku o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym. Studia trwają 4 semestry.

Więcej...

Studia doktoranckie - studia doktorskie - kierunek Filologia angielska - studia II stopnia w Instytucie Anglistyki UW

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra dowolnego kierunku o profilu ogólnoakademickim. Cykl obejmuje 8 semestrów. Aby ukończyć studia, doktorant musi uzyskać minimum 59 ECTS.

Więcej...