Rekrutacja na studia magisterskie w Instytucie Anglistyki w Warszawie

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA

REKRUTACJA 2018/2019

Studia magisterskie dwuletnie, w trybie stacjonarnym dziennym (bezpłatnym), niestacjonarnym wieczorowym (płatnym) i niestacjonarnym zaocznym (płatnym)

  •          stacjonarne, limit miejsc 125
  •          niestacjonarne wieczorowe, limit miejsc 125, opłata wynosi 3900 zł za semestr
  •          niestacjonarne zaoczne, limit miejsc 240, opłata wynosi 2800 zł za semestr

Studia II stopniaprzeznaczone są dla kandydatów posiadających dyplom licencjata lub magistra (lub równoważny) dowolnego kierunku.

Rejestracja

Kandydaci na studia II stopnia w Instytucie Anglistyki muszą się zarejestrować w systemie internetowej rejestracji kandydatów:  www.irk.uw.edu.pl

Rejestracja na wszystkie tryby studiów II stopnia w systemie IRK trwa od 4.05. do 13.06.2018 r.

 Informacja o studiach stacjonarnych na stronie:

https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S2-FLA&kategoria=

 Informacja o studiach niestacjonarnych wieczorowych na stronie:

https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=NW2-FLA&kategoria=

 Informacja o studiach niestacjonarnych zaocznych na stronie:

 https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=NZ2-FLA&kategoria=

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym są takie same jak dla kandydatów z dyplomem polskim.

 

Uwaga !

Egzamin z języka angielskiego na poziomie C1 (II tura rekrutacji) odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 10.00 w Instytucie Anglistyki, ul. Hoża 69, sala 335.