Rekrutacja na studia licencjackie w Instytucie Anglistyki w Warszawie

Rekrutacja na studia licencjackie w Instytucie Anglistyki

Studia licencjackie trzyletnie, w trybie stacjonarnym dziennym (bezpłatnym) i niestacjonarnym wieczorowym (płatnym)

  •          stacjonarne, limit miejsc 125
  •          niestacjonarne, limit miejsc 125, opłata wynosi 3900 zł za semestr

 Rejestracja

Kandydaci na studia I stopnia w Instytucie Anglistyki muszą się zarejestrować w systemie internetowej rejestracji kandydatów:  www.irk.uw.edu.pl

Rejestracja na studia stacjonarne w systemie IRK trwa od 5.06 do 4.07.2018 r.

Rejestracja na studia niestacjonarne wieczorowe w systemie IRK trwa od 5.06 do 25.07. 2018 r.

 

Informacja o studiach stacjonarnych na stronie:

https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-FLA&kategoria=

Informacja o studiach niestacjonarnych wieczorowych na stronie:

https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=NW1-FLA&kategoria=

Informacja o postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów przyjmowanych na innych zasadach niż obywatele polscy (Ścieżka C)

https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-FLA-C&kategoria=

Termin i miejsce egzaminu dla kandydatów przyjmowanych na innych zasadach niż obywatele polscy: 

Instytut Anglistyki, ul Hoża 69

9 lipca 2018 r. – studia stacjonarne

26 lipca 2018 r. – studia niestacjonarne

Kandydaci spoza Unii Europejskiej i porozumienia EFTA przyjmowani są na zasadzie pełnej odpłatności za studia.

Studia w trybie przeniesienia

Przyjęcie na podstawie zgody kierownika jednostki z uwzględnieniem następujących kryteriów: średnia ocen ze studiów, liczba przedmiotów do uzupełnienia wynikająca z różnic programowych.

Termin złożenia dokumentów: do 28 czerwca 2018 r.

Często zadawane pytania