Rekrutacja na studia licencjackie w Instytucie Anglistyki w Warszawie

Rekrutacja na studia licencjackie w Instytucie Anglistyki

Studia licencjackie trzyletnie, w trybie stacjonarnym dziennym (bezpłatnym): limit miejsc 146.

Uwaga! W roku akademickim 2019/2020 rekrutacja na studia I stopnia wieczorowe została zawieszona.

 

Rejestracja

Kandydaci na studia I stopnia w Instytucie Anglistyki muszą się zarejestrować w systemie internetowej rejestracji kandydatów:  https://www.irk.oferta.uw.edu.pl/pl/home/PELNE2019/

Rejestracja na studia stacjonarne w systemie IRK trwa od 5.06 do 5.07.2019 r.

Informacja o studiach stacjonarnych na stronie:

https://www.irk.oferta.uw.edu.pl/pl/home/PELNE2019/

 

Studia w trybie przeniesienia

Przyjęcie zuwzględnieniem następujących kryteriów: średnia ocen ze studiów, liczba przedmiotów do uzupełnienia wynikająca z różnic programowych.

Termin złożenia dokumentów: do 28 czerwca 2019 r.

Często zadawane pytania