Zasady rekrutacji na studia doktoranckie - studia III stopnia

Zasady rekrutacji na studa doktoranckie (III stopnia)

Rekrutację na studia doktoranckie wszystkich kierunków neofilologicznych (w tym naszego Instytutu) prowadzi Wydział Neofilologii.

W tym miejscu znajdują się wszystkie aktualne informacje dotyczące rekrutacji.