Rekrutacja w Instytucie Anglistyki UW

Instytut Anglistyki UW oferuje nowoczesne, prestiżowe studia humanistyczne w centrum Warszawy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i procedurą rekrutacyjną.

Studia I stopnia

Studia licencjackie trzyletnie, w trybie stacjonarnym dziennym (bezpłatnym): limit miejsc 146

Uwaga! W roku akademickim 2019/2020 rekrutacja na studia I stopnia wieczorowe została zawieszona.

Przyjęcia na studia odbywają się w oparciu o listę rankingową utworząną na podstawie wyników egzaminów maturalnych.

Pełna charakterystyka studiów.

Jak przebiega proces rekrutacji na studia licencjackie (studia I stopnia)?

Studia II stopnia

Studia magisterskie dwuletnie w trybie stacjonarnym dziennym (bezpłatnym)

  • stacjonarne, limit miejsc 133
  • niestacjonarne zaoczne (płatne), limit miejsc 70, opłata wynosi 2800 zł za semestr

Studia przeznaczone są dla kandydatów posiadających dyplom licencjata lub magistra dowolnego kierunku.

Kwalifikacja na studia przebiega na podstawie egzaminu C1.

Pełna charakterystyka studiów.

Jak przebiega proces rekrutacji na studia magisterskie (studia II stopnia)?

Komisja Rekrutacyjna:

Kontakt i dyżury Komisji 

Zapraszamy także do zapoznania się z aktualnościami dla kandydatów oraz stroną z często zadawanymi pytaniami.